Marlène Senden-de RooDe leden hebben op de najaarsvergadering van 22 oktober 2013 besloten om Marlène Senden-de Roo tot officier te benoemen. Tijdens de H. Mis van de St. Sebastianuskermis legde zij - als eerste vrouw in onze geschiedenis - de officierseed af.
Zoals elk jaar werd de H. Mis opgeluisterd door ons klaroenkorps. Maar na de preek begon een bijzonder moment. Het verenigingsvaandel met vaandelwacht werd opgesteld midden in de kerk en ertegenover stonden de commandant, voorzitter en marketentster Marlène. Haar zoon (en tambour-maître) Loe Senden blies het signaal 'Openen van de ban'. Vervolgens las voorzitter Fons Bastings het besluit van de ledenvergadering voor. Marlène hield het vaandel vast en met haar rechterhand opgeheven sprak ze de officierseed uit. Ze beloofde plechtig trouw aan St. Sebastianus, dat ze de statuten zal respecteren en dat ze een voorbeeldfunctie zal vervullen. Tenslotte speelde het klaroenkorps het Wilhelmus en werd de ceremonie afgesloten.