Komende zondag zal de schutterij haar deuren weer wijd open zetten om iedereen te laten kennismaken met ons roemruchte schuttersgilde. De grote variëteit aan activiteiten, de rijke historie maar ook de broederschap die schutterijen zo uniek maken zullen uitgebreid aan bod komen tijdens de Open Dag van zondag 30 maart.  Op de rondgebrachte flyers had onze overijverige 'flyer-ontwerper' per abuis 'zaterdag 30 maart' geschreven, maar dat moet natuurlijk zondag 30 maart zijn. Onze voorzitter, Fons Bastings heeft zijn vrije zaterdag middag opgeofferd om alle drieduizend-vierhonderd-zes-en-twintig flyers te corrigeren.... 

Zondag begint de Open Dag om 15.30u, in de Harmoniezaal te Mheer. De schutterij zal in vol ornaat komen aanmarcheren om vervolgens in de Harmoniezaal tekst en uitleg te geven bij de verschillende stands, waar heel wat interessante dingen ten toon gespreid zijn. De kinderen kunnen meespelen en trommelen met ons klaroenkorps en de ouderen mogen mee-exerceren met ons gelouterde exercitiepeloton. Verder staan er een aantal zeer boeiende lezingen op het programma.

Aansluitend, dat zal rond 19.00u. zijn, staat er een onvervalste ouderwetse kienavond op het programma.