Degenhard baron de Loë

Met verdriet in ons hart vernamen wij het bericht dat onze oud-beschermheer en lid van verdienste, Degenhard baron de Loë, op vrijdag 7 augustus jl. is overleden. "D'r Baron", zoals hij in Mheer bekend stond, werd geboren op 9 september 1930. Hij erfde na de oorlog het kasteel van zijn oom Heinrich de Loë, kwam in Mheer wonen en werd in 1960 lid en tevens beschermheer van onze schutterij. In 1964 was de schutterij aanwezig bij zijn huwelijk met jonkvrouwe Ghislaine van Rijckevorsel. Hij bracht ons in contact met de schutterij van Blatzheim, waar we meerdere bezoeken hebben gebracht. In 1981 schoot hij de vogel af en zo was de baron van Mheer één jaar lang koning van Mheer. Als koning ging hij mee naar Blatzheim, waar zijn neef dat jaar ook schutterskoning was en waar ze beide pronkten met het zilver van hun eigen schutterij. Na 40 jaar volgde zijn zoon Diederik hem op als beschermheer, waarbij wij samen met hen een boom plantten in de kasteeltuin, maar vader Degenhard bleef betrokken bij het dorp en het verenigingsleven. Zo bleef hij de dorpsgemeenschap welkom heten in de kasteeltuin na de aubade op Broonkmaandag. Ook de bondsfeesten mochten steevast op en rond het kasteel georganiseerd worden. Zijn vrouw, "de Barones", was zijn grote steun en toeverlaat en haar overlijden in januari 2017 was een groot verlies voor de familie, maar vooral voor Degenhard. Ondanks zijn zwakke gezondheid wilde hij toch in 'zijn' kasteel blijven wonen, alwaar hij afgelopen vrijdag, op 89-jarige leeftijd is overleden. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al zijn verdiensten voor de gemeenschap Mheer in het algemeen en voor onze schutterij in het bijzonder. Wij wensen de familie veel sterkte toe.
De uitvaart vindt plaats op vrijdag 14 augustus in de Sint-Lambertuskerk van Mheer.