Wat is een Schutterij

 

Kruisboogschutters Visé 1310De eerste schuttersgilden zijn ontstaan in de veertiende eeuw, in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, aanvankelijk in de steden, later in kleinere plaatsen. Van daaruit is het schutterswezen verspreid over bijna heel Europa. De schutterijen hadden een sociale, religieuze en militaire functie. Men moet hierbij denken aan het alleenrecht om bepaalde zaken te verkopen, meelopen in processies en het belegeren en verdedigen van steden, zoals tijdens de Guldensporenslag in 1302 en de kruisboogschutters van Visé uit 1310 (zie afbeelding). De stadsverdediging bestaat niet meer en daarom ontplooit de schutterij zich nu voornamelijk tot sociale, maar ook nog religieuze bezigheden. Toen de stand van de wapentechnieken zich ontwikkelden, is de hand-, voet- en kruisboogschutterij in de loop van de tijd gebruik gaan maken van vuurwapens als musketten en geweren, zoals een "zware buks" van 15 kg waarmee tot op heden ten dage nog wordt geschoten.