^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vieren in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Middeleeuws Feest 30 April

Klik op de foto voor de website

Foto's

Koning 2017: Pjer Senden, met koningin Marlène

Pjer Senden is koning van Mheer in 2017, onze jubileumkoning!! Hij volgt zijn broer René Senden op en zo blijft de titel in de familie én in dezelfde straat, die nog een jaar langer "Kunningsknuppel" zal heten!
Gisteren werd geschiedenis geschreven. We vieren dit jaar ons 450-jarig jubileum, maar dat wil niet zeggen dat we toe zijn aan onze 450e koning. Helaas werd ons dorp in die 4,5 eeuw vaak getroffen door oorlog en onlusten en werd er soms niet geschoten. Des te bijzonderder is het dat onze vereniging die tijden heeft doorstaan en we nu ons jubileum mogen vieren. Dit hebben we te danken aan personen die de schutterij hun leven lang trouw blijven. Een voorbeeld daarvan is Pjer Senden, maar ook zijn vrouw en koningin Marlène: beiden stammen uit een schuttersfamilie en zijn als kind begonnen als tamboer.
Pjers vader, Sjeng Senden was koning in 1947, '48 en '55. zijn broers gingen hem ook voor: Jos in 1986, Wim in 1989 en René vorig jaar, in 2016. Nu, na vele jaren proberen, is het Pjer eindelijk gelukt; uitgerekend in het jubileumjaar is hij koning van Mheer!
Sem van Dijk, kleinzoon van keizer Pieter, schoot de jeugdvogel af en is de 32e jeugdkoning. Daarnaast werd er ook geschoten met pijl en boog én werd er geschoten door alle oud-koningen en oud-koninginnen, speciaal om het jubileumjaar te vieren. Alle nog in leven zijnde koningen en koninginnen waren herkenbaar met een rozet en werden zo extra in het zonnetje gezet. Marianne Meisters (koningin van Eduard Rouwet) werd "Koningin der Koninginnen" en Marc Gubbels (koning in 2001) won de titel "Koning der Koningen"! Allen van harte proficiat en veel plezier tijdens dit jubileumjaar!

De schutterswereld is een internationale wereld, met tradities, gebruiken en ook vriendschappen die geen grenzen kennen. Zo zijn we van oudsher bevriend met de schutters van Sint Martinus uit Sint-Martensvoeren in Belgisch Limburg. Ook zijn we al bijna 40 jaar bevriend met hun naamgenoten, Sint Martinus uit het Duitse Süggerath. In mei bezochten we bij beide verenigingen in beide landen hun schuttersfeest.

Kasteel Mheer 1617Kasteel Mheer 1617

De schout en schepenen spreken recht over de kippendief.

Kasteel Mheer 1617Kasteel Mheer 1617

De heraut op zijn paard, een prachtig plaatje dat op het doek vastgelegd wordt.

Kasteel Mheer 1617Kasteel Mheer 1617

Jong en oud vermaakt zich kostelijk met alle kunsten die vertoond worden.

Kasteel Mheer 1617Kasteel Mheer 1617

Ook in 1617 konden de schuttebroeders niet zonder een drupke.

Kasteel Mheer 1617Kasteel Mheer 1617

Aanwezige dieren: vrolijk fladderend of aan het spit. Alle foto's door Frits Eerlingen.

Zilveren Koningsvogel

Het zal niemand ontgaan zijn: in 2017 vieren we ons 450-jarig jubileum. Omdat we geen direct bewijs uit 1567 hebben, baseren we dit op onze koningsvogel, die dateert van het 50-jarig bestaan in 1617. Eigenlijk vieren we dus de 400e verjaardag van de zilveren vogel. In "D'r Klabatter" - het dorpsblad van Mheer - verschenen de afgelopen maanden verhalen geschreven door Hannes Senden, over en vanuit de vogel zelf: "In vogelperspectief".
Hier kunt u het eerste deel lezen, over de schenking van de vogel, de roerige tijden door de verschillende belegeringen van Maastricht en over het leven van de kasteelbewoners en de andere Mheerdenaren in de 17e en 18e eeuw. Het mag een wonder heten dat de kostbare vogel deze tijden ongeschonden is doorgekomen. Het tweede deel kunt u hier lezen, waarin de vogel vertelt over zijn dragers in de 19e eeuw, zoals de baron en gouverneur Frans de Loë, maar met name de eerste keizers: beiden uit Banholt en beiden met een bijzonder verhaal. In het derde deel vertelt de vogel over de strijd tussen de 3e en 4e keizer en waarom zijn 300e verjaardag niet gevierd werd, omdat de schutterij 'in ruste' was. Tenslotte vertelt ie in het vierde en laatste deel over de 20e eeuw, de 5e keizer en zijn ontmoeting met de 'echte' koning Willem-Alexander, een koning zonder vogel!

Päölke Howwe tijdens de Culturele Wandeling

Het 450-jarig jubileumjaar is voor de schutterij goed van start gegaan. In januari vierden we al de officiële opening van ons jubileumjaar, met als hoogtepunt het ontvangen van de Koninklijke Erepenning tijdens de Sebastianusviering. Maar het echte schuttersseizoen gaat pas van start in het voorjaar.
Op 1 april hielpen we mee aan de Volta Limburg Classic en op zondag 2 april hielden we een gezellige kienavond in café Quanten. Eén week later, op zaterdag 8 april brachten we ons jaarlijks bezoek aan onze vrienden in Süggerath, voor het traditionele Ostereierschießen.
Onze eerste jubileumactiviteit vond plaats op zondag 9 april. Onder een stralende zon mochten we ruim 120 deelnemers verwelkomen voor een culturele wandeling door Mheer. Want overal in Mheer liggen geheime verhalen verborgen die zich in de afgelopen 450 jaar hebben afgespeeld.
Het start- en eindpunt was ons schutterslokaal In de Smidse, waar op een kaart van Mheer vele foto's waren geplakt van de meest recente koningen op de plaats waar hun residentie stond. De eerste stop was bij het Schepenhuis, waar het verhaal van de familie Pullinx verteld werd. Via de woning van Generaal Pierre Huijnen en de Steegstraat, was de volgende stop op het kasteel. Daar konden de deelnemers samen met echte bielemannen meedoen aan het Päölke Howwe en werd in de bar een film getoond uit 1921. In de kasteeltuin werd de relatie tussen de schutterij en het kasteel en haar bewoners verteld en in de Rondelenstraat werd de moeizame relatie tussen de schutterij en haar keizers, met als hoogtepunt de keizersstrijd uit 1914, uit de doeken gedaan. Na een tocht met de huifkar, werd op de nieuwe schietlocatie alles uitgelegd over de buksen, de kogelvanger, het maken van de kogels en het maken van de houten koningsvogel. In de kerk kon men horen hoe de relatie tussen de schutterij en de kerk in elkaar zit en men kon de vijf Sebastianussen aanschouwen. Op het dorpsplein kon men meemarcheren in de Oude Exercitie en de laatste stop was bij een heuse zilversmid, die samen met onze keizer alle details over konings- en keizersschilden blootlegden.
Dankzij het zonnige weer, de grote belangstelling en de vele vrijwilligers is deze wandeling een enorm succes geworden! We zien U graag allemaal terug op 30 april, als we tijdens een Middeleeuws feest de uitreiking van de zilveren koningsvogel in 1617 naspelen!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Actueel

Komende activiteiten:

28 mei Schuttersfeest
in Vijlen
10 juni Lezing over Broonk
11 juni Broonk:
5:00u Reveille
8:45u Processie
12 juni Broonkmondig
13 juni Päölke Howwe
18 juni Schuttersfeest in Houthem

 

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer