^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
EST

Mheer gaat naar E.S.T. in Mondsee Oostenrijk


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

21 juli Z.L.F. in Grevenbicht
24 aug Bondskampioenschap
in Vijlen
25 aug Bondsfeest in Vijlen
29 aug EST in Mondsee, Oostenrijk
31 aug Europees Konings-vogelschieten
1 sept Europees Schutters-Treffen, Mondsee
7 sept Open Kampioenschap
van Mheer

 

Lijst van koningen van schutterij Sint Sebastianus

 


Hieronder treft u een lijst aan met namen van personen die in de loop van de tijd koning zijn geweest van de schutterij van Mheer. Achter iedere naam staat of er een zilveren schild van deze koning bekend is en zo niet uit welke andere bron blijkt dat deze persoon in dat jaar koning was.

(Op de foto onze huidige koning Huub Vandewall, met zijn koningin Henne.)


( Spaanse Successieoorlog 1701-1715)


1716 Peter Bessems - volgens de rekening uit 1716; geen zilveren schild bekend.
1718 And. Wijnants - volgens "schuttenlijste 1719"; geen zilveren schild bekend.
1719 Adolph Loijens - volgens "schuttenlijste 1719"; geen zilveren schild bekend.

1720 Adolph Loijens - schuttemeester in 1721; dus koning in 1720
- ( volgens "schuttenlijste 1721  ende 1725"; geen zilveren schild bekend. )
1721 Andreas Wijnants
- ( volgens "schuttenlijste 1721 ende 1725"; geen zilveren schild bekend. )
1725 Henderic Frins
- ( volgens "schuttenlijste 1721 ende 1725"; geen zilveren schild bekend. )
1726 Hendricus Pullens - eerste bekende zilveren schild.
1727 Petrus Machiel Beckers
- ( volgens "schuttenlijste 1727"; geen zilveren schild bekend. )

1730 Arnold Belboom - volgens de rekening uit 1730; zilveren schild verloren gegaan tussen 1934  en 1951.

( Oostenrijkse Successieoorlog 1740-1748 )

1781 Andreas Pullins - zilveren schild.
1782 C.T. - volgens inventarislijst uit 1898; zilveren schild verloren gegaan tussen 1898 en 1925.
1784 W. Kruidt - zilveren schild.
1785 Andreas Pullinx - zilveren schild.
178? I.K.T. - zilveren schild met jaarletter "N" die in gebruik was tussen 26 sept. 1786  en 19 sept. 1788.

1791 H.P. - zilveren schild.
1791 Ioannes Croet - zilveren schild.

( Franse Tijd 1794-1801 )

1803 H. Pullins - zilveren schild.
1804 S.J. Loverink - zilveren schild.
1805 Servaes Loverix - inscriptie op zilveren schild: S.L.K.M.
1806 I.I. Lacrox - zilveren schild.
1807 S.E. Lovrix - zilveren schild.
1809 H. Krout - geen zilveren schild bekend.

1810 H. Krout - geen zilveren schild bekend.
1811 H. Krout - keizer; zilveren schild.

1823 M.R. - zilveren schild.
1825 Frans Carel Anton baron de Loë - inscriptie op zilveren schild: B.D.L.

( Belgische Opstand 1830-1839 )

1838 I.P.H.K. - volgens inscriptie op achterzijde van zilveren schild uit 1805.

1845 Pieter Mathijs Aussems - volgens inventarislijst uit 1898; zilveren schild verloren gegaan tussen 1898 en 1925.
1845 Gerard Outers - dit zilveren schild is samen met vele andere kostbare bezittingen van de  parochie Mheer in de nacht van 14 op 15 april 1977 uit de kerk gestolen. Het koningsschild werd eind jaren dertig geschonken of geleend aan de kerk om het te bevestigen aan een grote zilveren rozenkrans die bij gelegenheid van de "broonk" om het beeld van O.L.Vrouw werd gehangen. Volgens een publicatie van de bekende dialectschrijver pastoor Frans Schleiden (pastoor te Mheer van 1939 tot 1945) zou de schutterij erop hebben gestaan om dit beeld te dragen in de processie maar in Mheer is hierover verder niets bekend.

1850 J. Rouen - zilveren schild.
1851 P. Huynen - zilveren schild.
1853 Joannes Theodorus Bessems - zilveren schild.

1863 Gillius Jeurissen - volgens inscriptie op achterzijde van zilveren schild uit 1886.
1868 H. Dresen - geen zilveren schild bekend.
1869 H. Dresen - geen zilveren schild bekend.

1870 H. Dresen - keizer; zilveren schild.

( Banholts Schisma 1875-1881 )

1886 Gillius Jeurissen - zilveren schild.
1887 Frans Basstings - zilveren schild.
1888 Johannes Royen - volgens inventarislijst uit 1898; zilveren schild verloren gegaan tussen 1951 en 1978.
1889 Johannes Royen - zilveren schild.

1890 M. Royen - zilveren schild.
1891 Pieter H. Beckers - zilveren schild.
1892 Nicolaas Schreurs - zilveren schild.
1893 Gilles Jeurissen - zilveren schild.
1894 M. Royen - zilveren schild.
1895 Pieter H. Beckers - zilveren schild.
1896 Joseph Bastings - zilveren schild.
1897 Pieter H. Beckers - zilveren schild.
1898 Pieter H. Beckers
1899 J. Kuipers

1900 E. Houben - deze laatste drie koningen hebben gezamenlijk (waarschijnlijk ter gelegenheid van de eeuwwisseling) één zilveren schild laten maken.
1901 J. Th. Paulssen - zilveren schild.
1902 H. Dobbelstein - zilveren schild.
1903 Hub Dobbelstein - zilveren schild.
1904 P. Bekkers - volgens latere aantekeningen van J. Paumen op inventarislijst uit 1898; geen zilveren schild bekend.
1905 H. Sneepers - volgens latere aantekeningen van J. Paumen op inventarislijst uit 1898; geen zilveren schild bekend.
1906 M. Diederen - volgens latere aantekeningen van J. Paumen op inventarislijst uit 1898; geen zilveren schild bekend.
1907 P. Bekkers - volgens latere aantekeningen van J. Paumen op inventarislijst uit 1898; geen zilveren schild bekend.
1908 Pieter H. Beckers - geen zilveren schild bekend.
1909 Pieter H. Beckers - geen zilveren schild bekend.

1910 Pieter H. Beckers - keizer; 2 zilveren schilden: een koningsschild en een keizersschild.
1911 H. Sneepers - zilveren schild.
1912 J. Paulssen - zilveren schild.
1913 J. Th. Paulssen - zilveren schild.
1914 J. Paulssen - keizer; zilveren schild.
1914 M. Schreurs - zilveren schild.

( Eerste Wereldoorlog 1914-1918 )

1937 Sjuf Lennarts - zilveren schild.
1938 Harie Beckers sr. - zilveren schild.
1939 Sjuf Beckers - zilveren schild.

( Tweede Wereldoorlog 1940-1944 )

1945 Eugène van Laar - zilveren schild.
1946 E. Barten - zilveren schild.
1947 Sjeng Senden - zilveren schild.
1948 Sjeng Senden - zilveren schild.
1949 Sjuf Oprey - zilveren schild.

1950 Sjuf Lennarts - zilveren schild.
1951 Giel Beugels - zilveren schild.
1952 Lei Berndsen - zilveren schild.
1953 Harie Berndsen - zilveren schild.
1954 Jacq. Quanten - zilveren schild.
1955 Sjeng Senden - zilveren schild.
1956 Sjeng Sneepers - zilveren schild.
1957 Nicola Hutschemakers - zilveren schild.
1958 Sjuf Senden - zilveren schild.
1959 Sjuf Lennarts - zilveren schild.

1960 Math. Rouwet - zilveren schild.
1961 Harie Willems - zilveren schild.
1962 Harie Hermans - zilveren schild.
1963 Harie Willems-Magermans - zilveren schild.
1964 Huub Lennarts - zilveren schild.
1965 Sjuf Senden - zilveren schild.
1966 Huub Somers - zilveren schild.
1967 Huub Weusten - zilveren schild.
1968 Bèr van Bun - zilveren schild.
1969 Silvère Gubbels - zilveren schild.

1970 Lei Berndsen - zilveren schild.
1971 Tom Reith - zilveren schild.
1972 L.L. van Dierendonck - zilveren schild.
1973 Emiel Munnix - zilveren schild.
1974 Sjef Lardinois - zilveren schild.
1975 Louis Michiels van Kessenich - zilveren schild.
1976 Sjef Willems - zilveren schild.
1977 Sjef Lardinois - zilveren schild.
1978 An Lardinois - zilveren schild (eerste vrouwelijke koning).
1979 An Lardinois - zilveren schild.

1980 Sjeng Hutschemakers - zilveren schild.
1981 Degenhard baron de Loë - zilveren schild.
1982 Sjuf Senden - zilveren schild.
1983 Sjuf Senden - zilveren schild.
1984 Huub Willems - zilveren schild.
1985 Eduard Rouwet - zilveren schild.
1986 Jos Senden - zilveren schild.
1987 Harie Hermans - zilveren schild.
1988 Huub Vandewall - zilveren schild.
1989 Wim Senden - zilveren schild.

1990 Eduard Rouwet - zilveren schild.
1991 Frank Boom - zilveren schild.
1992 Pieter Scholtes - zilveren schild.
1993 Eduard Rouwet - zilveren schild.
1994 Pieter Scholtes - zilveren schild.
1995 Pieter Scholtes - zilveren schild.
1996 Pieter Scholtes - keizer; zilveren schild.
1997 Maurice Beckers - zilveren schild.
1998 Bert Beckers - zilveren schild.
1999 Armand Oprey - zilveren schild.

2000 Armand Oprey - zilveren schild.
2001 Marc Gubbels - zilveren schild.
2002 Fons Bastings - zilveren schild.
2003 Theo den Os - zilveren schild.
2004 Eduard Rouwet - zilveren schild.
2005 Edward Stam - zilveren schild.
2006 Jack de Roo - zilveren schild.
2007 Huub Vandewall - zilveren schild.
2008 Jeroen Retrae - zilveren schild.
2009 Jack van Laar - zilveren schild.

2010 Huub Vandewall - zilveren schild.
2011 René Willems - zilveren schild.
2012 René Willems - zilveren schild.
2013 Pieter Scholtes - zilveren schild.
2014 Davy Weusten - zilveren schild.
2015 René Willems - zilveren schild.
2016 René Senden - zilveren schild.
2017 Pjer Senden - zilveren schild.
2018 Hannes Senden - zilveren schild.
2019 Fons Bastings - zilveren schild.

( Coronapandemie 2020-2021 )

2022 Frank Omloo - zilveren schild.
2023 Mikel Gubbels - zilveren schild.
2024 Huub Vandwall
2025 ???

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Volg ons op Facebook

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer