^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
21 mei

Zondag 21 mei 2023 organiseren wij een bondsfeest!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Bondsfeest MHEER

Schuttersfeest 21 mei

Actueel

Komende activiteiten:

24 mrt Ledenvergadering
1 apr Ostereierschießen
Süggerath
14 mei Schuttersfeest
St.Martensvoeren
18 mei Koningsvogelschieten
20 mei Dag v/d Cramignon
20 mei Dorpsavond
21 mei Schuttersfeest Mheer

 

 

Wat is een Schutterij

 

Kruisboogschutters Visé 1310De eerste schuttersgilden zijn ontstaan in de veertiende eeuw, in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, aanvankelijk in de steden, later in kleinere plaatsen. Van daaruit is het schutterswezen verspreid over bijna heel Europa. De schutterijen hadden een sociale, religieuze en militaire functie. Men moet hierbij denken aan het alleenrecht om bepaalde zaken te verkopen, meelopen in processies en het belegeren en verdedigen van steden, zoals tijdens de Guldensporenslag in 1302 en de kruisboogschutters van Visé uit 1310 (zie afbeelding). De stadsverdediging bestaat niet meer en daarom ontplooit de schutterij zich nu voornamelijk tot sociale, maar ook nog religieuze bezigheden. Toen de stand van de wapentechnieken zich ontwikkelden, is de hand-, voet- en kruisboogschutterij in de loop van de tijd gebruik gaan maken van vuurwapens als musketten en geweren, zoals een "zware buks" van 15 kg waarmee tot op heden ten dage nog wordt geschoten.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer