^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
Yes!

Hulde aan koningspaar Mikel & Celina


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

4 nov Slipjacht
6 jan Winterkoningschieten
19 jan Maol
21 jan Sebastianuskermis

 

Marlène Senden-de RooDe leden hebben op de najaarsvergadering van 22 oktober 2013 besloten om Marlène Senden-de Roo tot officier te benoemen. Tijdens de H. Mis van de St. Sebastianuskermis legde zij - als eerste vrouw in onze geschiedenis - de officierseed af.
Zoals elk jaar werd de H. Mis opgeluisterd door ons klaroenkorps. Maar na de preek begon een bijzonder moment. Het verenigingsvaandel met vaandelwacht werd opgesteld midden in de kerk en ertegenover stonden de commandant, voorzitter en marketentster Marlène. Haar zoon (en tambour-maître) Loe Senden blies het signaal 'Openen van de ban'. Vervolgens las voorzitter Fons Bastings het besluit van de ledenvergadering voor. Marlène hield het vaandel vast en met haar rechterhand opgeheven sprak ze de officierseed uit. Ze beloofde plechtig trouw aan St. Sebastianus, dat ze de statuten zal respecteren en dat ze een voorbeeldfunctie zal vervullen. Tenslotte speelde het klaroenkorps het Wilhelmus en werd de ceremonie afgesloten.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer