^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

9 juli Kavelen O.L.S. te Meijel
14 aug Bondsfeest Mechelen
21 aug E.S.T. te Deinze
28 aug Schuttersfeest Noorbeek
3 sept Kampioenschap van Mheer
18 sept Lambertuskermis

 

Heilig Sacrament

De drie dagen Broonk in Mheer zijn nog niet ten einde, of de volgende Broonk staat op het programma. Komende donderdag nemen zowel een delegatie van onze schutterij, als de harmonie deel aan de Sacramentsprocessie in Luik.
Op zondag 15 juni trok in Mheer de Broonk weer uit, langs vlaggen, bloemen en zandtapijten, met jonkheid, zangkoor, schutterij en harmonie, met vaandels, beelden en natuurlijk het Heilig Sacrament (zie foto). Dit “Allerheiligste” – een geconsacreerde hostie – is door de transsubstantiatie letterlijk het Lichaam van Christus en is het meest heilige van alle sacramenten.
Rond het jaar 1200 krijgt de uit Rétinne bij Luik afkomstige Julienne visioenen om te pleiten voor een feestdag voor het lichaam en bloed van Christus. De Luikse Prins-Bisschop Robert de Thourotte geeft hier in 1246 gehoor aan en voert het ‘Fète-Dieu’ in op de 2e donderdag na Pinksteren. In 1264 doet Paus Urbanus IV (vroeger Aartsdiaken van Luik als Jacques de Pantaléon) dit ook voor de hele wereldkerk middels de bull Transiturus de Hoc Mundo. Sacramentsdag – of Corpus Christi – is een feit! En daarmee komt, 6 jaar na haar dood, de wens van ‘Juliana van Cornillon’ uit. Niemand minder dan Thomas van Aquino schrijft voor dit feest de hymnes Pange Lingua (met Tantum Ergo) en Lauda Sion.
Sacramentsdag, en daarmee de Sacramentsprocessie, bestaat dus precies 750 jaar! Dit wordt in Luik uiteraard groots gevierd. Omdat schutterijen van oorsprong nauw verbonden zijn met de begeleiding van processies, zullen meer dan 300 schutters van de Oud Limburgse Schuttersfederatie op donderdag 19 juni aanwezig zijn in Luik, waaronder een grote delegatie uit Mheer! Overdag worden enkele kerken en schatkamers bezocht en om 17:00 uur wordt een H. Mis met schutterseer bijgewoond. Om 20:30 uur vertrekt vanaf de hooggelegen St. Martinusbasiliek de Sacramentsprocessie door het centrum van Luik naar de St. Pauluskathedraal, onder begeleiding van meer dan 300 schutters en bovendien opgeluisterd door Kon. harmonie St. Cecilia uit Mheer. Vier met ons mee op donderdagavond 19 juni in Luik!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer