^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Foto's

Orde van de Rode Leeuw

De edele eed-broederschap van de souvereine orde van de rode leeuw van Limburg en de heilige Sebastianus. Een hele mond vol. Dit is de ridderorde van de OLS-federatie en de OLS-president is dan ook tevens grootmeester van deze orde.
Na de officierseed, de uitreiking van de gerestaureerde koningsdegen en het ontvangen van de Koninklijke Erepenning, maakten we een feestelijke rondgang door Mheer. Het feest was nog niet afgelopen, want in de namiddag reisde een delegatie af naar Schimmert. Daar werd, wederom tijdens een plechtige mis, de investituur gehouden van de Rode Leeuw.
Onze Kolonel Jack de Roo werd opgenomen als schutbroeder in deze eed-broederschap en Generaal Jef Willems, die tien jaar geleden reeds schutbroeder was geworden, werd deze keer bevorderd tot officier. De viering werd opgeluisterd door het klaroenkorps van schutterij St. Sebastiaan uit Schimmert. Bij thuiskomst na de receptie, vormden onze schutters een erehaag voor het schutterslokaal, waar de feestdag in stijl werd afgesloten.
Hieronder een fotoreportage van de investituur in Schimmert door Fred Vliegen:

St.Remigiuskerk te SchimmertOrde van de Rode Leeuw

De investituur vond dit jaar plaats in de St.Remigiuskerk in Schimmert.

Jack wordt tot ridder geslagen

Onze Kolonel Jack wordt tot ridder, euh schutbroeder geslagen.

Onze afvaardiging in een afgeladen kerkDrie schutbroeders worden bevorderd tot officier

Onze afvaardiging in een afgeladen kerk. Ook Jean Claessens werd bevorderd.

Jef werd schutbroeder in 2007 en nu officier

Generaal Jef Willems werd in 2007 schutbroeder en werd nu bevorderd tot officier.

Oorkonde van officier Jef WillemsGrootmeester (OLS-president) Ger Koopmans

Oorkonde van officier Jef Willems. Grootmeester (OLS-president) Ger Koopmans.

Trotse opa Jack

Kersverse schutbroeder en trotse opa Jack.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Actueel

Komende activiteiten:

  BROONK:
27 mei Reveille en processie
28 mei Broonkmondig
29 mei Päölke Howwe
3 juni Bondsschuttersfeest Ubachsberg
1 juli OLS in Raam (B)

 

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer