^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Foto's

Op 28 maart hielden we onze jaarvergadering, met enkele vaste recepten, zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Ook een van de vaste items zijn de bestuursverkiezingen. Jos Senden en Hub Willems waren aftredend en beide ook herkiesbaar. Zonder tegenkandidaten werden beiden herkozen in het bestuur voor de komende drie jaar. Hub Willems zit al vanaf 1986 in het bestuur, op dit moment dus al 31 jaar! Verder werd er gesproken over de (wederom) aangescherpte wapenwetten, over het roulatieschema van de bondsfeesten, over de nieuwe plannen voor de Lambertuskermis en over de komende jubileumactiviteiten.
Bij deze de jubileumactiviteiten nog eens op een rij:
- Zondag 9 april - Culturele wandeling door Mheer - start 11 uur bij de Smidse
- Zondag 30 april - Middeleeuws feest op Kasteel Mheer, terug naar 1617
- Zaterdag 19 augustus - Taptoe op Kasteel Mheer
- Zondag 20 augustus - Verbroederings- en jubileumfeest op Dorpsplein Mheer

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Actueel

Komende activiteiten:

  BROONK:
27 mei Reveille en processie
28 mei Broonkmondig
29 mei Päölke Howwe
3 juni Bondsschuttersfeest Ubachsberg
1 juli OLS in Raam (B)

 

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer