^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
21 mei

Zondag 21 mei 2023 organiseren wij een bondsfeest!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Bondsfeest MHEER

Schuttersfeest 21 mei

Actueel

Komende activiteiten:

24 mrt Ledenvergadering
1 apr Ostereierschießen
Süggerath
14 mei Schuttersfeest
St.Martensvoeren
18 mei Koningsvogelschieten
20 mei Dag v/d Cramignon
20 mei Dorpsavond
21 mei Schuttersfeest Mheer

 

Zilveren schild Hannes Senden 2018

Vorige week tijdens het vogelschieten overhandigde aftredend koning Hannes Senden zijn zilveren schild aan onze schutterij. Op dit schild zijn naast een klaroen en zijn typerende sik, ook twaalf Europese sterren te zien vanwege het EST in Leudal en tevens een verwijzing naar de twaalfde koning uit de familie Senden.
Enkele dagen eerder ontvingen we ook - eindelijk! - het tweede schild van Armand Oprey. Twintig jaar geleden werd hij voor de eerste keer koning en liet net als al zijn voorgangers een zilveren plaat maken. Toen hij een jaar later weer koning werd, liet de tweede plaat echter op zich wachten. Negentien jaar na dato heeft hij alsnog aan zijn plicht voldaan en nu is onze zilverschat van de afgelopen 100 jaar compleet. Vanaf 1910 is er geen koning waarvan we geen schild in ons bezit hebben. De koningen voor dat jaar lieten waarschijnlijk allemaal een schild maken, maar hiervan zijn er velen verloren gegaan.
Ons oudste schild is van 1726 en is een van de in totaal nog zeven die we uit de 18e eeuw hebben. Uit de eerste helft van de 19e eeuw bezitten we acht schilden en vanaf 1886 zijn de schilden nagenoeg compleet. Vanaf 1910 ontbreekt er geen enkel schild, maar dit betekent niet dat we van elk jaar een schild hebben. Van 1914 bezitten we er zelfs twee! De keizersplaat van Jan Paulssen en de koningsplaat van Martin Schreurs, waardoor Pieterke Beckers claimde nog steeds keizer te zijn. Deze keizersstrijd, gevolgd door de Eerste Wereldoorlog die tot in Mheer hoorbaar was, hebben ertoe geleid dat de schutterij pas in 1936 weer actief werd en een jaar later weer op de vogel werd geschoten. Dit mocht echter slechts drie jaar duren, want toen brak de Tweede Wereldoorlog uit, met alle gevolgen van dien: wapens werden geconfisqueerd en er vonden vanzelfsprekend geen schietwedstrijden plaats. De zilverschat met enkele sabels werd begraven en kwam pas na de oorlog weer tevoorschijn. Vanaf 1945 was er weer elk jaar een koning en nu hebben we dus ook van alle na-oorlogse jaren een zilveren schild. Huidig koning Fons Bastings zal komend jaar dus het 75e opeenvolgende schild overhandigen.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer