^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
Yes!

Hulde aan koningspaar Mikel & Celina


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

4 nov Slipjacht
6 jan Winterkoningschieten
19 jan Maol
21 jan Sebastianuskermis

 

St.Sebastianuskermis 2020

Het is vandaag 21 januari, een bijzondere dag in onze historie. Elk jaar vieren we de Sint Sebastianuskermis op de zondag het dichtst bij zijn feestdag, 20 januari. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er ook kerkelijke vieringen plaats, maar de schutterij kon natuurlijk niet door de straten marcheren in militaire uniformen met geweren. Alle vuurwapens moesten in augustus 1939 al ingeleverd worden tijdens de mobilisatie. In september 1944 werd deze streek bevrijd en hoewel tijdens de hierop volgende hongerwinter ook het Ardennenoffensief heftig woedde, kon de schutterij voor het eerst weer uittrekken in januari 1945. Ook geweren had men geregeld: men kon ze lenen van soldaten in Maastricht. Op zondagmorgen wilde men naar de kerk marcheren, maar de geweren waren er nog niet. Om niet te laat in de kerk te komen, marcheerde men "ohne gewehr" de berg op. Vlak voor het binnenmarcheren kwam een legerjeep in volle vaart aangereden en zo kon men alsnog vol trots met geweren de Sint Sebastianuskermis vieren.
75 jaar later marcheerden we weer met dezelfde trots de kerk in, waar de mis opgeluisterd werd door ons klaroenkorps. Met koning Fons in hun midden, speelden zij de werken Beauty Mars, Rumba Marianne en Mars Bagatel. Tijdens de preek besprak Majoor Wim Senden het Sebastianusbeeld van Ossip Zadkine (bekend van 'De verwoeste stad' in Rotterdam) dat voor deze gelegenheid in de kerk te zien was. We sloten de mis af door het relikwie van Sebastianus te vereren, onder de muzikale klanken van de harmonie. Samen met hen maakten we een rondgang door het dorp en speelden we samen in de café's de marsen Esprit en Van Heutzmars die we ook tijdens het nieuwjaarsconcert samen ten gehore brachten.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer