^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
Yes!

Hulde aan koningspaar Mikel & Celina


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

4 nov Slipjacht
6 jan Winterkoningschieten
19 jan Maol
21 jan Sebastianuskermis

 

Geen Broonk in 2020

Normaal gesproken hebben jonkheid, schutterij, harmonie en kerkbestuur ieder jaar een week voor de Broonk overleg over de gang van zaken tijdens de komende Broonk om een aantal zaken met elkaar af te stemmen voor een goed verloop van deze dagen te waarborgen. In deze tijd van corona is deze bijeenkomst naar voren gehaald om te overleggen wat we met de Broonk doen dit jaar. Ook om dit tijdig naar de mensen toe te kunnen communiceren.
Op een zonnige april-avond kwamen de afgevaardigden van de betrokken verenigingen op het dorpsplein bij elkaar om dit in een nu al historische bijeenkomst te bespreken. Zoals in vroeger eeuwen de belangrijke zaken van het dorp onder de lindeboom besproken werden stond ook dit illustere gezelschap op gepaste afstand van elkaar, geheel volgens de richtlijnen, onder de lindeboom te vergaderen.
Het moeilijke, maar volgens ons, wijze besluit is genomen dat de Broonk dit jaar geen doorgang zal kunnen vinden. We zijn ons er heel erg van bewust wat het betekent als je een Mheerdenaar de Broonk afneemt maar in deze tijd is dit ons inziens de enige juiste beslissing.
Er zijn wel een aantal alternatieven met name voor de processie ter sprake gekomen die binnen de richtlijnen van de regering vallen, maar het risico op groepsvorming met alle risico’s van dien is te groot om deze Hoogdagen in het Mheerder jaar door te kunnen laten gaan. De gezondheid van iedereen gaat nu eenmaal voor. We hopen dat dit op enig begrip kan rekenen.
Over uitstellen tot een ander tijdstip in het jaar is ook nagedacht. Daarbij is bijvoorbeeld de Lambertuskermis genoemd maar de verwachting is dat we in september nog steeds te maken hebben met een anderhalve meter richtlijn. Bovendien is de Broonk verbonden aan Sacrementsdag.
Daarom is er besloten dat de Broonk dit jaar geheel zal komen te vervallen en dat we volgend jaar weer Broonk vieren waarbij we dan de route van dit jaar zullen aanhouden.
Om de Broonkdagen niet helemaal onopgemerkt te laten voorbij gaan zal de jonkheid tijdens de dag of dagen van de Broonk wel kamers schieten. Zo kunnen we in huiselijke sfeer toch nog een klein beetje Broonkgevoel opwekken.

Blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groeten van onder de linde,
namens jonkheid, schutterij, harmonie en kerkbestuur,
Jos Senden

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer