^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Geannuleerde activiteiten:

21 mei Vogelschieten
7 juni BROONK
14 juni Bondsfeest Valkenburg
28 juni Bondsfeest Voerendaal
5 juli OLS in Meijel
19 juli ZLF in Schimmert
6 sept Bondsfeest Margraten

Heilig Sacrament

De drie dagen Broonk in Mheer zijn nog niet ten einde, of de volgende Broonk staat op het programma. Komende donderdag nemen zowel een delegatie van onze schutterij, als de harmonie deel aan de Sacramentsprocessie in Luik.
Op zondag 15 juni trok in Mheer de Broonk weer uit, langs vlaggen, bloemen en zandtapijten, met jonkheid, zangkoor, schutterij en harmonie, met vaandels, beelden en natuurlijk het Heilig Sacrament (zie foto). Dit “Allerheiligste” – een geconsacreerde hostie – is door de transsubstantiatie letterlijk het Lichaam van Christus en is het meest heilige van alle sacramenten.
Rond het jaar 1200 krijgt de uit Rétinne bij Luik afkomstige Julienne visioenen om te pleiten voor een feestdag voor het lichaam en bloed van Christus. De Luikse Prins-Bisschop Robert de Thourotte geeft hier in 1246 gehoor aan en voert het ‘Fète-Dieu’ in op de 2e donderdag na Pinksteren. In 1264 doet Paus Urbanus IV (vroeger Aartsdiaken van Luik als Jacques de Pantaléon) dit ook voor de hele wereldkerk middels de bull Transiturus de Hoc Mundo. Sacramentsdag – of Corpus Christi – is een feit! En daarmee komt, 6 jaar na haar dood, de wens van ‘Juliana van Cornillon’ uit. Niemand minder dan Thomas van Aquino schrijft voor dit feest de hymnes Pange Lingua (met Tantum Ergo) en Lauda Sion.
Sacramentsdag, en daarmee de Sacramentsprocessie, bestaat dus precies 750 jaar! Dit wordt in Luik uiteraard groots gevierd. Omdat schutterijen van oorsprong nauw verbonden zijn met de begeleiding van processies, zullen meer dan 300 schutters van de Oud Limburgse Schuttersfederatie op donderdag 19 juni aanwezig zijn in Luik, waaronder een grote delegatie uit Mheer! Overdag worden enkele kerken en schatkamers bezocht en om 17:00 uur wordt een H. Mis met schutterseer bijgewoond. Om 20:30 uur vertrekt vanaf de hooggelegen St. Martinusbasiliek de Sacramentsprocessie door het centrum van Luik naar de St. Pauluskathedraal, onder begeleiding van meer dan 300 schutters en bovendien opgeluisterd door Kon. harmonie St. Cecilia uit Mheer. Vier met ons mee op donderdagavond 19 juni in Luik!

Middenstuk van oud vaandel met Monstrans en H.Sebastianus

De Broonk is wellicht het belangrijkste feest in Mheer. Het staat boordevol tradities, ingeslopen gebruiken, devote emoties, maar ook uitbundig feestgedruis. Iedereen viert de Broonk op zijn eigen manier en heeft zijn eigen favoriete momenten. Zo nemen de verenigingen jonkheid, schutterij en harmonie een voorname rol in en voor wie alles op een rijtje wil zien, is hier een overzicht.
Op zaterdag rond 19:30 uur schiet de jonkheid al haar kamers om de Broonk in te luiden.
Op zondag om 5:00 uur vertrekken het klaroenkorps van de schutterij samen met de jonkheid om het hele dorp wakker te maken met de reveille.
Om 8:45 uur verzamelt de schutterij vervolgens om ons nieuwe koningspaar aan hun residentie af te halen, waarna we om 9:30 uur voorop in de processie lopen. Overigens zullen we - vanwege 750 jaar Sacramentsdag - een oud vaandel meedragen, waarop aan de ene kant een monstrans (zie foto) en aan de andere kant de Heilige Sebastianus zijn afgebeeld: dé binding tussen processie en schutterij! Aansluitend aan de processie en H. Mis marcheren we terug naar het schutterslokaal.
Op maandag om 9:15 uur verzamelen we en halen wederom ons konings- en keizerspaar op en begeleiden hen naar de H. Mis, die opgedragen wordt aan de overleden leden. Aansluitend zullen we hen gedenken op het kerkhof. Hierna betalen we het ledengeld "op de tromme" in café Quanten, brengen we de kasteelbewoners een aubade, eten soep in de harmoniezaal en bezoeken we het schutterslokaal Taverne in de Smidse. Na deze rondgang brengen we kapitein Guy en vervolgens koning Davy naar huis.
Op dinsdag verzamelt de schutterij om 17:00 uur en zal als eerste de paal bij de koning omkappen. Hierna beginnen we de route om 18:00 uur vanaf de kerk, naar de keizer, richting Banholt, via 't Hövelke richting Herkenrade, via de put richting Libeek, via de Jonge Hagen naar de bejaarden, via kastanjeplein naar kasteel (rond 21:00 uur), via de pastorie naar de Steegstraat, dan via de Papenweg en de Dorpsstraat naar de Stallenstraat. Bij de pastorie overhandigt pastoor Zengers de knots aan kapitein Guy, die voorop zal gaan in de cramignon. In de hoeves van Boom en Sneepers zal nog even gedanst worden. De laatste paal zal bij de Smidse omgekapt worden.

Alliantiewapen Winand van Imstenrade-Mheer en Mechtild van den Bongart-Heyden

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat Gerard van Imstenrade de 'Heerlijke Rechten' over Mheer verwierf en zich vanaf toen 'Heer van Mheer' mocht noemen. Mheer was vanaf 1564 een 'Heerlijkheid', een min of meer zelfstandige bestuurlijke eenheid. Op kerkelijk niveau zou Mheer nog bijna een eeuw (tot 1658) bij de parochie Voeren behoren, maar de kasteelheren kregen hiermee onder andere de 'hoge jurisdictie'. Men mocht vanaf toen de doodstraf uitspreken over 'halszaken'; iets waarvoor men eerder nog naar Voeren moest uitwijken.
Om dit aan de bevolking en vreemdelingen duidelijk te maken, kon men geen gebruik maken van naambordjes, grenspalen of geschreven berichten. Men gebruikte symbolen en beeltenissen, dus werd in die tijd een galg geplaatst in het uiterste puntje van de heerlijkheid. Zo liet men weten dat het gebied zich tot daar uitstrekte en dat er daadkrachtig werd opgetreden. Er is echter geen enkel bewijs dat de galg ooit daadwerkelijk gebruikt is. Op deze plek staat nu een historisch landmark, mede door onze schutterij geopend, want destijds hielp de schutterij ook bij ordehandhaving en terechtstellingen. Het is dus ook niet gek dat onze oprichtingsdatum teruggaat naar 1567, slechts 3 jaar ná het verkrijgen van die Heerlijke Rechten. Overigens zijn alle heerlijkheden opgeheven in de Franse Tijd, dit werd de gemeente Mheer, in het departement van de Neder-Maas, dat later de provincie Limburg zou gaan heten.
Al in 1560 wordt Gerard van Imstenrade in officiële stukken 'Heer van Mheer' genoemd. Dit is wellicht een schrijffoutje, want zijn vader wordt enkele jaren later nog bescheiden 'Jonker' en 'Erfvoucht tot Mheer' genoemd. In 1555 wordt Karel V opgevolgd door Filips II en behoort Mheer dus tot Spanje. Koning Filips II maakt in 1564 per Koninklijk Besluit van Mheer een échte heerlijkheid. Dit was voor Gerard niet kostenloos en de koning had het geld hard nodig, want ook enkele andere gebieden in de omgeving werden toen een heerlijkheid. Het is wel opmerkelijk dat Gerard de Heerlijke Rechten ontvangt en niet zijn vader Jan, die pas vijf jaar later zou overlijden. Wellicht is dit gedaan om een strijd om de erfenis te vermijden. Gerards zoon Winand laat als Heer van Mheer tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) de hoeve rond het kasteel bouwen en schenkt in of rond het jaar 1617 de zilveren vogel aan onze schutterij. Het alliantiewapen van Winand en zijn vrouw Mechtild prijkt dan ook zowel op de toegangspoort van de kasteelhoeve (foto), als op een schildje onder onze zilveren koningsvogel. Dit bijna 400 jaar oude kunstwerk is het oudste bewijs van onze schutterij en de aanleiding om aan te nemen dat de oprichting in 1567 plaatsvond, waardoor we in 2017 ons 450-jarig bestaan vieren!

Officierskorps in Eys

Op zondag 1 juni nam onze schutterij deel aan het derde schuttersfeest van het jaar, het tweede bondsfeest van de RKZLSB en het 240e bondsfeest in totaal. Weliswaar hadden we al een nieuwe koning, maar zoals gebruikelijk is zijn eerste openbare optreden pas tijdens de Sacramentsprocessie. Nog één keer ging ons keizerspaar mee als koningspaar.
Kapitein Jos Senden is sinds vorig jaar onze commandant, maar we hebben nog twee gediplomeerde commandanten in ons midden: Loe Senden en René Willems. Om hun kennis en vaardigheden 'up to date' te houden, commanderen zij nu en dan onze schutterij. In Eys was het de beurt aan René, kersvers kampioen van Eijsden-Margraten. En dat deed hij niet onverdienstelijk, want al tijdens de binnenkomst behaalden we de 1ste prijs! Ook bordjesdrager Jana Lennarts viel in de smaak bij de jury, want zij behaalde de 4e prijs!
Ons klaroenkorps was al vóór de optocht aan de beurt en ook zij behaalden - met een iets kleinere bezetting - met 80,8 en 82,1 de eerste prijs! Dit voorbeeld werd gevolgd door het exercitiepeloton, dat net als vorige keer het peloton van Voerendaal met één punt versloeg en de pelotons van Epen en Ubachsberg zelfs met 6 punten achter zich liet. Zowel het korps als ons peloton hebben daarmee goede zaken gedaan om in augustus in Margraten de jaarbeker te winnen!
Generaal Jean Maussen - in Valkenburg nog de mooiste - moest deze keer zijn collega Luitenant-Admiraal Josze Volders uit St. Geertruid voor zich dulden. Zowel onze koningin Annemarie als het B-zestal vielen wel weer in de prijzen.

Kampioen René Willems

René Willems is dit jaar de beste schutter van de gemeente Eijsden-Margraten!
In St. Geertruid waren de vijf schutterijen van de gemeente bij elkaar om hun onderlinge schietwedstrijd te beslechten. Tijdens het openingswoord van burgemeester Akkermans beloofde hij volgend jaar te zorgen voor een nieuwe wisselbeker, onder de naam "Eijsden-Margraten". De huidige dateert nog van de voormalige gemeente Margraten. Ook prees hij de onderlinge broederschap en goede verstandhouding en bovendien feliciteerde hij de schutterijen met hun nieuwe koningen. Bovendien wenste hij iedereen veel plezier en tevens succes, ook op het OLS over één maand. Na zijn openingsschoten kon de zestalwedstrijd aanvangen. De zestallen van Margraten, Noorbeek en Mheer moesten kavelen, nadat de zestallen van Oost-Maarland en Sint Geertruid, en de B-zestallen van Margraten, Noorbeek en Mheer hadden gemist. Tijdens de kaveling won St. Brigida Noorbeek, voor St. Sebastianus Mheer en Margraten.
Aan de persoonlijke wedstrijd deden zo'n 50 schutters mee, waarvan er nog 10 overbleven toen de finale op kaarten begon. Onze schutters bleken hierop erg goed geschoten te hebben. René Willems schoot van allemaal het beste en won daarmee het kampioenschap. Loe Senden werd knap 3e en Mark Beckers en Joyce Hanssen werden gedeeld 5e. Allen van harte gefeliciteerd!
1. René Willems
2. Christian Lahaije (St. Geertruid)
3. Loe Senden
4. Stan Loo (Margraten)
5. Mark Beckers en Joyce Hanssen
7. Ralf Smeets en Jos Lemmerlijn (Margraten)
9. Jeffrey Senden (St. Geertruid)
10. Paul Blezer (Margraten)
Zestallen:
1. St. Brigida Noorbeek
2. St. Sebastianus Mheer
3. St. Sebastianus Margraten

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer