^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

27 mrt Quiz Night in de Smidse
4 apr Ostereierschießen
17 apr Ledenvergadering
21 mei Vogelschieten

Wij feliciteren ons zestal met de 9e plek op het OLS!

Witte broek 1 april

Het betekent het einde van een tijdperk, maar St. Sebastianus neemt afscheid van de witte broeken!
Ze waren zo herkenbaar voor onze schutterij, maar de laatste jaren is gebleken dat de witte uniformbroeken steeds moeilijker schoon te krijgen zijn, laat staan ze ook mooi wit te houden tijdens schuttersfeesten.
"Het was een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing" aldus de voorzitter "onze leden kunnen nu weer met een gerust hart ketchup of mosterd nuttigen."
Vanavond zullen de leden nieuwe broeken aangemeten krijgen. Afgelopen zondag was dus de laatste keer dat "de witte breuk va Mhaer" in actie waren. Wie geïnteresseerd is in een aandenken, kan een witte broek gratis afhalen in ons schutterslokaal Taverne in de Smidse!

Komende zondag zal de schutterij haar deuren weer wijd open zetten om iedereen te laten kennismaken met ons roemruchte schuttersgilde. De grote variëteit aan activiteiten, de rijke historie maar ook de broederschap die schutterijen zo uniek maken zullen uitgebreid aan bod komen tijdens de Open Dag van zondag 30 maart.  Op de rondgebrachte flyers had onze overijverige 'flyer-ontwerper' per abuis 'zaterdag 30 maart' geschreven, maar dat moet natuurlijk zondag 30 maart zijn. Onze voorzitter, Fons Bastings heeft zijn vrije zaterdag middag opgeofferd om alle drieduizend-vierhonderd-zes-en-twintig flyers te corrigeren.... 

Zondag begint de Open Dag om 15.30u, in de Harmoniezaal te Mheer. De schutterij zal in vol ornaat komen aanmarcheren om vervolgens in de Harmoniezaal tekst en uitleg te geven bij de verschillende stands, waar heel wat interessante dingen ten toon gespreid zijn. De kinderen kunnen meespelen en trommelen met ons klaroenkorps en de ouderen mogen mee-exerceren met ons gelouterde exercitiepeloton. Verder staan er een aantal zeer boeiende lezingen op het programma.

Aansluitend, dat zal rond 19.00u. zijn, staat er een onvervalste ouderwetse kienavond op het programma.

 

De optochtnummers voor 2014 zijn bekend!
Voor de bondsfeesten in Valkenburg, Eys en Margraten kregen we de nummers 4, 15 en 9 toegewezen. Bovendien werd bekendgemaakt dat de schutterijen van Nieuwenhagen en Maastricht dispensatie kregen voor het hele schuttersseizoen.
Maandag 24 februari vond de loting plaats voor de OLS-optocht in Grevenbicht, alwaar we nummer 39 ontvingen. Vóór ons lopen St. Remigius Meerssen en St. Martinus Asenray. Achter ons loopt wederom een St. Martinus en wel uit Maasbree, gevolgd door St. Laurentius Bocholt. De loting voor het ZLF in Vijlen vond plaats op 15 maart. Onder het toeziend oog van een delegatie uit Mheer, kregen we het voorlaatste optochtnummer 54. De stadsschutterij St. Rosa uit Sittard ontving de rode lantaarn.
18 mei in Valkenburg - nr. 4
1 juni in Eys - nr. 15
6 juli OLS in Grevenbicht - nr. 39
20 juli ZLF in Vijlen - nr. 54
31 augustus in Margraten - nr. 9

Marlène Senden-de RooDe leden hebben op de najaarsvergadering van 22 oktober 2013 besloten om Marlène Senden-de Roo tot officier te benoemen. Tijdens de H. Mis van de St. Sebastianuskermis legde zij - als eerste vrouw in onze geschiedenis - de officierseed af.
Zoals elk jaar werd de H. Mis opgeluisterd door ons klaroenkorps. Maar na de preek begon een bijzonder moment. Het verenigingsvaandel met vaandelwacht werd opgesteld midden in de kerk en ertegenover stonden de commandant, voorzitter en marketentster Marlène. Haar zoon (en tambour-maître) Loe Senden blies het signaal 'Openen van de ban'. Vervolgens las voorzitter Fons Bastings het besluit van de ledenvergadering voor. Marlène hield het vaandel vast en met haar rechterhand opgeheven sprak ze de officierseed uit. Ze beloofde plechtig trouw aan St. Sebastianus, dat ze de statuten zal respecteren en dat ze een voorbeeldfunctie zal vervullen. Tenslotte speelde het klaroenkorps het Wilhelmus en werd de ceremonie afgesloten.
Wim SendenHet Maol werd dit jaar voor het eerst verzorgd door ons schutterslokaal Taverne in de Smidse en voor het eerst was het menu: konijn in biersaus. We mochten maarliefst 5 jubilarissen huldigen, die ook van OLS-president Koopmans een onderscheiding ontvingen. Bovendien kreeg Jack de Roo van mevr. Aben-Peulen (districtsvoorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) het gouden speldje.
Omdat Marlène Senden-de Roo niet in een officiersuniform zal lopen, ontving zij hiervoor een speciaal ontworpen medaille. Ook werd tijdens het Maol ons nieuwe erelid gehuldigd: Annie Beckers-Creuwels, een geboren Eijsdense, maar zolang ze in Mheer woont, is zij actief voor onze schutterij.
Als klap op de vuurpijl had ook burgemeester Akkermans een verrassing en wel voor Wim Senden. Wim was onder meer voorzitter, secretaris, commandant, koning enz. Voor al zijn verdiensten, voor zowel onze schutterij, de schutterswereld, als ook alle andere verenigingen waar hij actief in was, had het de koning behaagd om hem op te nemen als lid in de orde van Oranje-Nassau. Proficiat aan alle laureaten!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer