^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

10 aug Erekruisschieten Wijlre
11 aug Bondsfeest Wijlre
13:35u Presentatie
14:25u Opening en optocht
15:45u Schieten
16:40u Muziek
17:10u Peloton
17 aug Süggerath meets Mheer
31 aug
1 sept
Receptie H. Zengers
60-jarig Priesterfeest
7 sept Kampioenschap van Mheer
15 sept Lambertuskermis
29 sept Uitstapje Fosses-la-Ville

Wij feliciteren ons zestal met de 9e plek op het OLS!

Het Margratens Toneelgezelschap (MTG) speelt op zaterdag 29 november om 20:00 uur in de harmoniezaal in Mheer.

Oude Exercitie

Zondag 9 november 2014 is het exact 100 jaar geleden dat het "Reglement op de Exercitiën der Infanterie" werd vastgesteld door de toenmalige Minister van Oorlog Nicolaas Bosboom. Dit reglement was bedoeld om zowel de individuele soldaat, als een groep soldaten, bepaalde bewegingen te laten uitvoeren. De schutterijen hebben dit reglement in de jaren '20 en '30 gebruikt om hun leden ordelijk te laten marcheren, zo ook onze schutterij vanaf de heroprichting in 1936. Later zijn kleinere groepen dit reglement op schuttersfeesten gaan gebruiken als wedstrijdelement, waarmee de exercitiepelotons werden geboren.
De middag van de Oude Exercitie zal één grote demonstratie zijn van de Oude, maar ook de Nieuwe Exercitie en zelfs het vendelzwaaien. Het geheel krijgt de vorm van een workshop, waarin op deskundige wijze zal worden uitgelegd wat de diverse groepen laten zien. Het geheel zal zich afspelen in sporthal Baneberg te Schaesberg. Vanaf 13.00 uur zal een keur van groepen optreden voor het publiek dat kan plaatsnemen op de tribune van de sporthal.

Slipjacht

Al ruim 35 jaar wordt in Mheer de 'Slipjacht' georganiseerd. Deze nagebootste vossenjacht vormt een prachtig schouwspel van honden, paarden en ruiters in het Limburgse heuvelland.
De route, bestaand uit vier 'runs', ging jarenlang met de klok mee, maar daar komt nu verandering in. De jacht begint en eindigt als vanouds op het kasteel van Mheer. De eerste run zal vertrekken richting Hoëmbusj (hoogbos) en eindigt in Bergenhuizen. Daar start de tweede run via Terlinden naar Taverne in de smidse. Vervolgens begint de derde run via d'r Läöp (Horstergrubbe) naar de "Old Mill Stop" in Banholt. Tenslotte gaat de vierde en laatste run via Herkenrade en Libeek terug naar het kasteel.
Wilt u dit spektakel van dichtbij volgen? Dat kan geheel gratis, vanaf verschillende plaatsen langs de openbare weg en - onder het genot van een drankje - ook bij de start, de stops en het einde, "the Kill". Hebt u een eigen paard en genoeg rijervaring? Dan kunt u zelfs deelnemen als regioruiter! Inschrijven kan op de dag zelf, vanaf 9:00 uur in de harmoniezaal.

OLS 2015 in Maasniel

Op de algemene ledenvergadering van 21 oktober werd de jaaragenda voor 2015 vastgesteld. Een vast onderdeel hiervan is het stemmen of we wel of niet naar het OLS gaan. In tegenstelling tot de bondsfeesten en het Federatiefeest, is het Oud-Limburgs Schuttersfeest geen verplichting. We krijgen elk jaar een uitnodiging en in het verleden gingen we ook vaker niet. Toch zijn we de afgelopen 20 jaar steevast aanwezig geweest en ook deze keer werd massaal voor gestemd. We zijn er dus ook weer bij in Maasniel!
Ook werd het afgelopen jaar geëvalueerd en vanwege de afnemende belangstelling is besloten om komend jaar de dorpsbarbecue niet meer te organiseren; hetzelfde geldt voor de Open Dag. Doordat we op 30 augustus een bondsfeest in Mechelen hebben, kunnen we helaas niet afreizen naar het Europees Schutterstreffen in Peine, Duitsland. Wel is gebrainstormd over een familiedag, maar daar hoort u later meer over.
Verder valt te melden dat op het schuttersfeest in Vaals niet geschoten kan worden. In plaats hiervan wordt een dag eerder geschoten in Voerendaal en hierdoor schuift het Kampioenschap van Eijsden-Margraten een week op, naar Pinksterzaterdag. Ook is onze schutterij voornemens om de schuttersdag van de bond komend jaar in oktober in Mheer te organiseren. Tenslotte zullen we in 2016 weer zelf een bondsfeest organiseren en de datum hiervoor is alvast gereserveerd. Schrijf dus alvast in uw agenda: 19 juni 2016 Schuttersfeest in Mheer!

Koning Sjeng Hutschemakers - schilderij Broers

Op dinsdag 14 oktober is Sjeng Hutschemakers overleden. "D'r Sjeng van Sophie" was Mheerdenaar in hart en nieren; Mheer was net zo onmisbaar voor hem als andersom. Dit blijkt ondermeer door zijn jaarlijkse persiflage in "d'r Durpskroniek".
Enkele rollen die d'r Sjeng in het Mheerder dorpsleven vervulde, was vaandeldrager van schutterij St. Sebastianus en bieleman tijdens Päölke Howwe. Bovendien was hij koning in 1980 en was hij het jaar erop meermaals remplaçant voor koning Degenhard baron de Loë. Dat zijn sprekende gezicht met het eeuwenoude schutterszilver een unieke combinatie vormde, merkte ook kunstschilder Brouwers op. Hij vereeuwigde koning Sjeng en dat schilderij hangt nu nog in de burgemeesterskamer in Margraten!
Sjeng Hutschemakers werd 75 jaar oud. Hij zal worden begraven op zaterdag 18 oktober, om 14:00 uur in de St. Lambertuskerk in 'zijn' Mheer. Sjeng, rust zacht.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer