^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

9 juli Kavelen O.L.S. te Meijel
14 aug Bondsfeest Mechelen
21 aug E.S.T. te Deinze
28 aug Schuttersfeest Noorbeek
3 sept Kampioenschap van Mheer
18 sept Lambertuskermis

 

Alliantiewapen Winand van Imstenrade-Mheer en Mechtild van den Bongart-Heyden

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat Gerard van Imstenrade de 'Heerlijke Rechten' over Mheer verwierf en zich vanaf toen 'Heer van Mheer' mocht noemen. Mheer was vanaf 1564 een 'Heerlijkheid', een min of meer zelfstandige bestuurlijke eenheid. Op kerkelijk niveau zou Mheer nog bijna een eeuw (tot 1658) bij de parochie Voeren behoren, maar de kasteelheren kregen hiermee onder andere de 'hoge jurisdictie'. Men mocht vanaf toen de doodstraf uitspreken over 'halszaken'; iets waarvoor men eerder nog naar Voeren moest uitwijken.
Om dit aan de bevolking en vreemdelingen duidelijk te maken, kon men geen gebruik maken van naambordjes, grenspalen of geschreven berichten. Men gebruikte symbolen en beeltenissen, dus werd in die tijd een galg geplaatst in het uiterste puntje van de heerlijkheid. Zo liet men weten dat het gebied zich tot daar uitstrekte en dat er daadkrachtig werd opgetreden. Er is echter geen enkel bewijs dat de galg ooit daadwerkelijk gebruikt is. Op deze plek staat nu een historisch landmark, mede door onze schutterij geopend, want destijds hielp de schutterij ook bij ordehandhaving en terechtstellingen. Het is dus ook niet gek dat onze oprichtingsdatum teruggaat naar 1567, slechts 3 jaar ná het verkrijgen van die Heerlijke Rechten. Overigens zijn alle heerlijkheden opgeheven in de Franse Tijd, dit werd de gemeente Mheer, in het departement van de Neder-Maas, dat later de provincie Limburg zou gaan heten.
Al in 1560 wordt Gerard van Imstenrade in officiële stukken 'Heer van Mheer' genoemd. Dit is wellicht een schrijffoutje, want zijn vader wordt enkele jaren later nog bescheiden 'Jonker' en 'Erfvoucht tot Mheer' genoemd. In 1555 wordt Karel V opgevolgd door Filips II en behoort Mheer dus tot Spanje. Koning Filips II maakt in 1564 per Koninklijk Besluit van Mheer een échte heerlijkheid. Dit was voor Gerard niet kostenloos en de koning had het geld hard nodig, want ook enkele andere gebieden in de omgeving werden toen een heerlijkheid. Het is wel opmerkelijk dat Gerard de Heerlijke Rechten ontvangt en niet zijn vader Jan, die pas vijf jaar later zou overlijden. Wellicht is dit gedaan om een strijd om de erfenis te vermijden. Gerards zoon Winand laat als Heer van Mheer tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) de hoeve rond het kasteel bouwen en schenkt in of rond het jaar 1617 de zilveren vogel aan onze schutterij. Het alliantiewapen van Winand en zijn vrouw Mechtild prijkt dan ook zowel op de toegangspoort van de kasteelhoeve (foto), als op een schildje onder onze zilveren koningsvogel. Dit bijna 400 jaar oude kunstwerk is het oudste bewijs van onze schutterij en de aanleiding om aan te nemen dat de oprichting in 1567 plaatsvond, waardoor we in 2017 ons 450-jarig bestaan vieren!

Officierskorps in Eys

Op zondag 1 juni nam onze schutterij deel aan het derde schuttersfeest van het jaar, het tweede bondsfeest van de RKZLSB en het 240e bondsfeest in totaal. Weliswaar hadden we al een nieuwe koning, maar zoals gebruikelijk is zijn eerste openbare optreden pas tijdens de Sacramentsprocessie. Nog één keer ging ons keizerspaar mee als koningspaar.
Kapitein Jos Senden is sinds vorig jaar onze commandant, maar we hebben nog twee gediplomeerde commandanten in ons midden: Loe Senden en René Willems. Om hun kennis en vaardigheden 'up to date' te houden, commanderen zij nu en dan onze schutterij. In Eys was het de beurt aan René, kersvers kampioen van Eijsden-Margraten. En dat deed hij niet onverdienstelijk, want al tijdens de binnenkomst behaalden we de 1ste prijs! Ook bordjesdrager Jana Lennarts viel in de smaak bij de jury, want zij behaalde de 4e prijs!
Ons klaroenkorps was al vóór de optocht aan de beurt en ook zij behaalden - met een iets kleinere bezetting - met 80,8 en 82,1 de eerste prijs! Dit voorbeeld werd gevolgd door het exercitiepeloton, dat net als vorige keer het peloton van Voerendaal met één punt versloeg en de pelotons van Epen en Ubachsberg zelfs met 6 punten achter zich liet. Zowel het korps als ons peloton hebben daarmee goede zaken gedaan om in augustus in Margraten de jaarbeker te winnen!
Generaal Jean Maussen - in Valkenburg nog de mooiste - moest deze keer zijn collega Luitenant-Admiraal Josze Volders uit St. Geertruid voor zich dulden. Zowel onze koningin Annemarie als het B-zestal vielen wel weer in de prijzen.

Kampioen René Willems

René Willems is dit jaar de beste schutter van de gemeente Eijsden-Margraten!
In St. Geertruid waren de vijf schutterijen van de gemeente bij elkaar om hun onderlinge schietwedstrijd te beslechten. Tijdens het openingswoord van burgemeester Akkermans beloofde hij volgend jaar te zorgen voor een nieuwe wisselbeker, onder de naam "Eijsden-Margraten". De huidige dateert nog van de voormalige gemeente Margraten. Ook prees hij de onderlinge broederschap en goede verstandhouding en bovendien feliciteerde hij de schutterijen met hun nieuwe koningen. Bovendien wenste hij iedereen veel plezier en tevens succes, ook op het OLS over één maand. Na zijn openingsschoten kon de zestalwedstrijd aanvangen. De zestallen van Margraten, Noorbeek en Mheer moesten kavelen, nadat de zestallen van Oost-Maarland en Sint Geertruid, en de B-zestallen van Margraten, Noorbeek en Mheer hadden gemist. Tijdens de kaveling won St. Brigida Noorbeek, voor St. Sebastianus Mheer en Margraten.
Aan de persoonlijke wedstrijd deden zo'n 50 schutters mee, waarvan er nog 10 overbleven toen de finale op kaarten begon. Onze schutters bleken hierop erg goed geschoten te hebben. René Willems schoot van allemaal het beste en won daarmee het kampioenschap. Loe Senden werd knap 3e en Mark Beckers en Joyce Hanssen werden gedeeld 5e. Allen van harte gefeliciteerd!
1. René Willems
2. Christian Lahaije (St. Geertruid)
3. Loe Senden
4. Stan Loo (Margraten)
5. Mark Beckers en Joyce Hanssen
7. Ralf Smeets en Jos Lemmerlijn (Margraten)
9. Jeffrey Senden (St. Geertruid)
10. Paul Blezer (Margraten)
Zestallen:
1. St. Brigida Noorbeek
2. St. Sebastianus Mheer
3. St. Sebastianus Margraten

Koning Davy en zijn hofhouding

Op Hemelvaartsdag 29 mei schoot Davy Weusten tot ieders, inclusief zijn eigen verbazing, de vogel af!
's Morgens begon de dag voor de jonge mannen al erg vroeg: de bestuursverkiezing van de jonkheid. Het duurde dit jaar erg lang voor bekend was wie hun Kapitein werd. Uiteindelijk werd onze klaroenblazer Guy Bastings de nieuwe voorzitter van de jonkheid, die volgend jaar het 325-jarig jubileum viert.
Deze dag staat vol van traditie en zo gingen we samen met de harmonie Pieter en Annemarie ophalen. Het is zo gewoonlijk dat je het bijna zou vergeten dat zij er weer prachtig opstaan! Op het kasteel aangekomen werd Pieter ontdaan van het koningszilver, waarna hij weer door het leven mag als Keizer Pieter. Hij was voor de vijfde keer koning en daarom bood hij een plaat aan met een symbolische vijfpuntige ster. Hij deed het openingsschot, waarna ook pastoor Zengers en loco-burgemeester Jacobs hun ereschoten deden. Zoals elk jaar kwamen ook de jonkheidsleden een schot wagen. Net ervoor had Rob Senden (hij heeft hier kennelijk een patent op) de vogel gehalveerd door de linker helft eraf te schieten. Kersverse kapitein Guy schoot raak, maar zonder gevolg. Davy Weusten had ditzelfde verwacht, maar door zijn treffer kapituleerde de vogel. Niemand, ook hijzelf, had niet verwacht dat dit al bij het 87e schot zou gebeuren en het duurde dan ook even voor hij besefte wat hem overkomen was.
Inmiddels was ook de jeugdkoning bekend: Gijs Rasenberg. Samen werden ze geïnstalleerd als nieuwe koningen van Mheer, onder luide kamerschoten en de klanken van het Wilhelmus. Toen we het kasteel verlieten, werd Davy begeleid door zijn eigen hofhouding (zie foto),

Gijs Rasenberg is onze nieuwe Jeugdkoning!
Na een harde, lange en zeer spannende strijd, mocht Gijs met de hoogste prijs gaan lopen. Hij had zich er al wekenlang op verheugd en nu komt zijn droom uit. De jongens tussen 8 en 16 jaar waren in grote getale aanwezig en deden allemaal hun stinkende best. Maar plots draaide de vogel en zat het zwakke punt net achter de schietboom. Daarom lukte het Gijs pas na 292 schoten om de Jeugdvogel klein te krijgen. We hopen dat de animo net zo groot zal zijn als volgend jaar de 30e Jeugdvogel op het spel staat. Tot volgend jaar!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer