^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
Yes!

Hulde aan koningspaar Mikel & Celina


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

4 nov Slipjacht
6 jan Winterkoningschieten
19 jan Maol
21 jan Sebastianuskermis

 

Degenhard baron de Loë

Met verdriet in ons hart vernamen wij het bericht dat onze oud-beschermheer en lid van verdienste, Degenhard baron de Loë, op vrijdag 7 augustus jl. is overleden. "D'r Baron", zoals hij in Mheer bekend stond, werd geboren op 9 september 1930. Hij erfde na de oorlog het kasteel van zijn oom Heinrich de Loë, kwam in Mheer wonen en werd in 1960 lid en tevens beschermheer van onze schutterij. In 1964 was de schutterij aanwezig bij zijn huwelijk met jonkvrouwe Ghislaine van Rijckevorsel. Hij bracht ons in contact met de schutterij van Blatzheim, waar we meerdere bezoeken hebben gebracht. In 1981 schoot hij de vogel af en zo was de baron van Mheer één jaar lang koning van Mheer. Als koning ging hij mee naar Blatzheim, waar zijn neef dat jaar ook schutterskoning was en waar ze beide pronkten met het zilver van hun eigen schutterij. Na 40 jaar volgde zijn zoon Diederik hem op als beschermheer, waarbij wij samen met hen een boom plantten in de kasteeltuin, maar vader Degenhard bleef betrokken bij het dorp en het verenigingsleven. Zo bleef hij de dorpsgemeenschap welkom heten in de kasteeltuin na de aubade op Broonkmaandag. Ook de bondsfeesten mochten steevast op en rond het kasteel georganiseerd worden. Zijn vrouw, "de Barones", was zijn grote steun en toeverlaat en haar overlijden in januari 2017 was een groot verlies voor de familie, maar vooral voor Degenhard. Ondanks zijn zwakke gezondheid wilde hij toch in 'zijn' kasteel blijven wonen, alwaar hij afgelopen vrijdag, op 89-jarige leeftijd is overleden. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al zijn verdiensten voor de gemeenschap Mheer in het algemeen en voor onze schutterij in het bijzonder. Wij wensen de familie veel sterkte toe.
De uitvaart vindt plaats op vrijdag 14 augustus in de Sint-Lambertuskerk van Mheer.

Zilveren koningsschild Fons Bastings

In het mei-nummer van d’r Klabatter (klik hier) stond dat er weliswaar 75 maal om de koningseer is gestreden na de Tweede Wereldoorlog, maar dat het 75e koningsschild nog even op zich moest laten wachten. Normaal biedt de koning zijn schild aan tijdens het vogelschieten, maar dat kon dit jaar niet doorgaan. Inmiddels is het door de huidige omstandigheden virtueel aangeboden aan de schutterij en daarna fysiek bevestigd op een van de twee vesten met koningszilver. De koning van 2019 Fons Bastings neemt, nu er geen vogelschieten heeft plaatsgevonden, de honneurs als koning waar dit jaar. Op broonkmaandag kon hij zodoende zijn eigen schild dragen bij de plechtigheid die plaatsvond op het kerkhof. Naar aanleiding hiervan heb ik Fons gevraagd naar enige uitleg over de betekenis van de afbeeldingen op zijn schild.
Hij heeft gekozen voor hetzelfde model als het schild dat hij heeft laten maken toen hij voor de eerste keer koning werd in 2002. Toen liet hij er een grote buks en een vel papier op graveren als uitdrukking van zijn passie als schutter en zijn functie als secretaris van de schutterij. Wat als eerste opvalt bij het schild uit 2019 is een afbeelding van het kasteel van Mheer die prominent in het midden is gegraveerd. Deze keuze, zei Fons, heeft hij gemaakt omdat het kasteel nog op geen enkel schild voorkomt maar ook omdat hij als geboren ‘jong va Mergraote’ in zijn jonge jaren Mheer alleen kende van de kasteelfeesten. Pas toen hij zijn latere echtgenote Guillaumine leerde kennen ontdekte hij dat er nog een heel dorp bij dat kasteel hoorde. Nog later toen hij met haar getrouwd was en in Mheer kwam wonen sloot hij zich aan bij de schutterij om zodoende mee te kunnen doen met alle culturele activiteiten die in Mheer plaats vinden.
Als fervent schutter heeft hij de grote buks op het schild laten zetten en omdat hij voor de tweede maal koning is dan ook maar twee buksen. Op de ene buks heeft hij het jaartal 2002 laten graveren, het jaar dat hij voor de eerste keer koning werd, en in de andere 2019 als jaartal van zijn tweede koningsschap. Boven de afbeelding van het kasteel staat zijn naam en links en rechts van de twee geweren staat de tekst: ‘St. Sebastianus Mheer 2019’. Op de achterzijde heeft hij de naam van zijn echtgenote Guillaumine Bastings-Senden laten zetten, die hem ook het afgelopen jaar weer heeft begeleid als koningin en die hem ook het komende seizoen zal begeleiden.
Op de achterzijde staan ook de zilvermerken als waarborg dat het schild echt van zilver is. Van links naar rechts zien we eerst het teken van de zilversmid, het zogenaamde verantwoordelijkheidsteken, een rechthoek met daarin J2A wat staat voor Zilversmederij Fa. Jac. Andriessen uit Helmond. Ernaast staat in een rechthoek het gehalteteken, een staande leeuw met het Romeinse cijfer ‘I’ waarmee het zilvergehalte wordt gewaarborgd; in dit geval een zilvergehalte van 925/1000, dus 925 delen zilver op 1000 in de legering. Het derde teken is rond van vorm en is het kantoorteken, een Minervakop met in de helm de letter R die staat voor Gouda, de plaats waar het zilver is gekeurd. Tenslotte helemaal rechts in een cirkel de jaarletter K die is voorzien voor het jaar 2020, wat betekent dat het zilveren schild van Fons Bastings dit jaar is gekeurd. Ook dit schild is dus weer een schild met een verhaal en zegt weer iets bijzonders over de koning van 2019. Tevens is een mooie link gelegd met het schild dat zeventien jaar eerder bij het koningszilver werd gevoegd.
Tekst: Wim Senden. Foto: Fons Bastings.

Huub Vandewall 40 jaar bieleman

Onze eerste luitenant Huub Vandewall vierde op dinsdag 9 juni zijn 64e verjaardag. Een heuglijke dag, eens te meer omdat hij precies op die dag voor de 40e keer als bieleman mee zou gaan tijdens het traditionele Päölke Howwe. Maar dit jaar liep alles anders. De hele Broonk werd helaas afgelast. Dat weerhield de andere bielemannen niet om Huub in het zonnetje te zetten. Net als elk jaar kwamen zij bij Huub dineren en deze keer brachten ze een symbolisch "päölke" mee, uiteraard met bijbehorend flesje drank. Voor opvolging heeft Huub ook al gezorgd, want zijn zoon Luc is ook al sinds 2013 bieleman. Proficiat Huub en hopelijk mag je volgend jaar weer échte Päölkes Howwe!

Broonk 2020

Op Broonkmaandag 8 juni 2020 was er geen schuttersmis, geen aubade op het kasteel en geen ledengeld betalen “op den tromme”. Vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus waren alle activiteiten geschrapt: geen processie, geen reveille, geen dorpsfeest. Alleen een bloementapijt tegenover de kerk naast de Corona-den verraadde dat het eigenlijk Broonk zou zijn. Gelukkig waren inmiddels enkele maatregelen versoepeld en mochten religieuze bijeenkomsten weer worden gehouden met een maximum van 30 personen. In overleg met de gemeente hebben we de dodenherdenking wel door kunnen laten gaan. We hebben onze overleden leden herdacht op het kerkhof, in kleine kring met slechts 25 personen en vanzelfsprekend met de nodige afstand. Pastoor Zengers ging voor in het gebed en ons koningspaar Fons en Guillaumine legde een bloemstuk. Er werd een minuut stilte gehouden, de saluutschoten galmden als vanouds en het signaal taptoe werd geblazen voor onze ontvallen schuttersvrienden. Het was een korte en ingetogen ceremonie, maar het raakte ons zeer diep. Zoals de pastoor zei, denken we niet alleen aan de leden die ons voorgingen, maar ook aan de gezondheid van de huidige leden. Blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar!

Broonk 2020Broonk 2020

Broonk 2020Broonk 2020

Geen Broonk in 2020

Normaal gesproken hebben jonkheid, schutterij, harmonie en kerkbestuur ieder jaar een week voor de Broonk overleg over de gang van zaken tijdens de komende Broonk om een aantal zaken met elkaar af te stemmen voor een goed verloop van deze dagen te waarborgen. In deze tijd van corona is deze bijeenkomst naar voren gehaald om te overleggen wat we met de Broonk doen dit jaar. Ook om dit tijdig naar de mensen toe te kunnen communiceren.
Op een zonnige april-avond kwamen de afgevaardigden van de betrokken verenigingen op het dorpsplein bij elkaar om dit in een nu al historische bijeenkomst te bespreken. Zoals in vroeger eeuwen de belangrijke zaken van het dorp onder de lindeboom besproken werden stond ook dit illustere gezelschap op gepaste afstand van elkaar, geheel volgens de richtlijnen, onder de lindeboom te vergaderen.
Het moeilijke, maar volgens ons, wijze besluit is genomen dat de Broonk dit jaar geen doorgang zal kunnen vinden. We zijn ons er heel erg van bewust wat het betekent als je een Mheerdenaar de Broonk afneemt maar in deze tijd is dit ons inziens de enige juiste beslissing.
Er zijn wel een aantal alternatieven met name voor de processie ter sprake gekomen die binnen de richtlijnen van de regering vallen, maar het risico op groepsvorming met alle risico’s van dien is te groot om deze Hoogdagen in het Mheerder jaar door te kunnen laten gaan. De gezondheid van iedereen gaat nu eenmaal voor. We hopen dat dit op enig begrip kan rekenen.
Over uitstellen tot een ander tijdstip in het jaar is ook nagedacht. Daarbij is bijvoorbeeld de Lambertuskermis genoemd maar de verwachting is dat we in september nog steeds te maken hebben met een anderhalve meter richtlijn. Bovendien is de Broonk verbonden aan Sacrementsdag.
Daarom is er besloten dat de Broonk dit jaar geheel zal komen te vervallen en dat we volgend jaar weer Broonk vieren waarbij we dan de route van dit jaar zullen aanhouden.
Om de Broonkdagen niet helemaal onopgemerkt te laten voorbij gaan zal de jonkheid tijdens de dag of dagen van de Broonk wel kamers schieten. Zo kunnen we in huiselijke sfeer toch nog een klein beetje Broonkgevoel opwekken.

Blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groeten van onder de linde,
namens jonkheid, schutterij, harmonie en kerkbestuur,
Jos Senden

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer