^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

  BROONK
3 juli O.L.S. te Meijel
14 aug Bondsfeest Mechelen
21 aug E.S.T. te Deinze
28 aug Schuttersfeest Noorbeek

 

Houten vogel

Bij de wijziging van het Huishoudelijk Reglement van dinsdag 11 maart, zijn ook de spelregels van het koningsvogelschieten enigszins veranderd.
Om te beginnen zijn de deelnemers en de volgorde niet veranderd. Nog steeds mogen alle mannen van minimaal 18 jaar meedoen die lid zijn danwel in Mheer woonachtig zijn. Hiermee behoren we tot een minderheid van schutterijen waarbij zowel leden als 'gewone' burgers koning kunnen worden!
De wedstrijd begint met ereschoten door de scheidend koning, de keizer, burgemeester en pastoor, vervolgens de beschermheer, ereleden en leden van de schutterij. Hierna begint de eerste ronde in dezelfde volgorde en vanaf deze ronde mogen de 'burgers' meeschieten. En nu komen enkele wijzigingen: wie stopt met schieten, kan niet meer opnieuw meedoen en ook na de vijfde ronde kan men zich niet meer inschrijven.
Ook de belangrijkste regel is ongewijzigd gebleven: wie het laatste restje hout afschiet, is koning! Wie koning is, mag een jaar lang in jacquet (nu vastgesteld op 'zwart') met de schutterij meelopen, mag het koningszilver dragen en laat een koningsschild maken, dat aan de collectie van bijna 450 jaar wordt toegevoegd. Wie dit drie maal achter elkaar lukt, is keizer: ook daar is niets aan veranderd!

Zaterdag 12 april stond ons jaarlijkse uitstapje gepland naar Süggerath. Zo'n 18 Mheerder schutters reisden op Palmzaterdag af naar onze Duitse schuttersvrienden van St. Martinus. Eén schutter kwam zelfs op de fiets en maakte er zo een biathlon van! Gezamenlijk waren ruim 50 schutters aanwezig, die werden ingedeeld in gemengde groepen en toen kon het schieten beginnen. Met semi-professionele windbuksen werd geschoten op de schietbaan. Ondertussen werden ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld en er werd alvast gesproken over het Europees Schuttersfeest, dat in augustus 2015 in het Noord-Duitse Peine plaats zal vinden.
Tegen de tijd dat alle schutters hun schoten hadden gedaan en ook iedereen zijn of haar eieren in ontvangst had genomen, was het al lang donker. Dat hield onze Jack de Roo niet tegen om de stemming nog verder te verhogen met zijn accordeon. Daarna was het toch echt tijd om afscheid te nemen en huiswaarts te keren. We kunnen weer terugkijken op een erg geslaagd uitstapje!

Annie Beckers koningin 1997-1998

Het is onze droeve plicht om U mee te delen dat ons Erelid Annie Beckers-Creuwels is overleden.
"Anneke", zoals ze bij iedereen bekend stond, werd de laatste weken geveld door ziekte. Afgelopen dinsdag ontving zij de laatste sacramenten en in de ochtend van donderdag 10 april blies zij vredig haar laatste adem uit.
Op het Maol in januari werd Anneke nog geïnstalleerd als nieuw Erelid, voor al haar verdiensten in de vele jaren. Zij was een trotse moeder van drie zonen die allen actief zijn als schutter, maar ook zelf was ze steeds actief voor onze schutterij, weliswaar altijd op de achtergrond. Dit was dan ook de reden om haar tot Erelid te benoemen. Ook is Anneke twee jaren achter elkaar koningin mogen zijn: in 1997 met haar zoon Maurice en in 1998 met haar man Bert. In dat laatste jaar gingen zij ook mee naar het Europees Schutterstreffen in Krakau, Polen. Dit was voor haar zeker een hoogtepunt. We zullen haar bovenal herinneren als een enorm lieve en hulpvaardige vrouw.
Annie is slechts 62 jaar oud geworden. Zij zal woensdagochtend 16 april begraven worden in de St. Lambertuskerk te Mheer. De avondwake vindt aldaar plaats op dinsdagavond om 19:00 uur.
We leven uiteraard mee met haar man Bert, haar zonen Maurice, Mark en Jos en haar drie kleindochters. Onze gedachten zijn bij hen.

100 jaar Oude Exercitie

Voor ons exercitiepeloton is een belangrijk jaar begonnen. Deze keer heeft dat niets te maken met de jaarbeker of de 1e prijs op het OLS, maar met het feit dat de "Oude Exercitie" dit jaar 100 jaar oud is. Om precies te zijn op 9 november 2014. Deze exercitie wordt niet alleen door ons peloton, maar vooral door onze hele schutterij uitgevoerd en met ons door nog zo'n 30 andere schutterijen.
De Oude Exercitie stamt dus uit 1914 en dat is tevens het jaar dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt in de landen om ons heen. De exercitie was nog gericht op het bewegen en manouvreren van troepen over slagvelden, maar de (tijdens deze oorlog uitgevonden) mitrailleurs, tanks, granaten, bommenwerpers etc. maakten deze manouvres grotendeels overbodig. Tevens werden in deze periode steeds meer schuttersfeesten georganiseerd en gingen de schutterijen zich steeds 'uniformer' kleden, met bijbehorende exercitie, in dit geval die uit 1914. De meeste schutterijen die na WO II werden heropgericht, gingen over op de zgn. "Nieuwe Exercitie".
Om dit 100-jarig jubileum te vieren, zal ons peloton o.a. een demonstratie geven op 17 mei in Valkenburg, tijdens de viering van het 200-jarig jubileum van de Limburgse Jagers. Uiteraard zal in november het echte jubileum groots gevierd worden. Daarover later meer.
Ons eigen peloton is weliswaar afgelopen zaterdag al begonnen, maar de officiële aftrap voor het jubileumjaar is op woensdag 16 april, om 20:00 uur in d'r Bastiaan, met een lezing door Majoor - en oud-commandant - Wim Senden.

Roze jacquet

Onlangs hebben de leden een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen. Nou ja, nieuw, niet helemaal. Het oude dateerde alweer uit 1983 en in de afgelopen 30 jaar zijn veel verschillende besluiten genomen door de ledenvergadering. Het was dus vooral een grote 'update' van het verouderde 'HR'. Toch zijn verschillende zaken aangenomen, die wel nieuw zijn. Een markant voorbeeld is dat de koning volgens ons reglement in een jacquet moet lopen, maar er stond nooit welke kleur. Een koning had dus best in een roze jacquet kunnen lopen, maar dat kan nu niet meer! De kleur is vastgesteld op zwart, zoals we eigenlijk al sinds mensenheugnis doen!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer