^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
Yes!

Hulde aan koningspaar Mikel & Celina


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

4 nov Slipjacht
6 jan Winterkoningschieten
19 jan Maol
21 jan Sebastianuskermis

 

Gouden Bruidspaar toen en nu

Het is exact 50 jaar geleden dat onze baron en barones in het huwelijksbootje traden. Op zaterdag 2 mei 1964 gaven jonkvrouwe Ghislaine van Rijckevorsel en Degenhard baron de Loe elkaar het ja-woord. Dit gebeurde in het Belgische Overijsse, nabij Brussel. Zo'n belangrijke gebeurtenis voor onze beschermheer vindt niet elk jaar plaats en dus bracht onze schutterij hulde aan het bruidspaar. Dat deden we nu weer, samen met jonkheid St. Aloysius en harmonie St. Cecilia, op dezelfde manier als we dat elk jaar doen tijdens Broonkmaandag. Dan brengen we een 'aubade' voor de goede samenwerking, deze keer gebeurde het 's avonds en dus heet het een 'serenade'.
Het beschermheerschap heeft Degenhard al enkele jaren geleden overgedragen aan zijn zoon Diederik. Wel woont het gouden bruidspaar nog steeds in het Stenen Huis en zij vormen daarmee de 9e generatie De Loe, die weer direct afstamt van de eerste eigenaar Willem van Mere, zo'n 700 jaar geleden!
Typerend voor Degenhard was misschien wel deze uitspraak: "Op een dag zat ik op mijn knieën langs de oprijlaan het onkruid weg te trekken. Ik werd aangesproken door een bezoeker die mij vertelde dat „het toch een schande was dat die rijke baron nooit eens een keertje iets zelf deed en al het werk uit handen gaf aan die arme tuinmannen.” Ik maakte een grap en zei dat ik dat natuurlijk ook heel erg vond”.

Heilig Sacrament

Ons eigen jubileum is nog enkele jaren van ons verwijderd, maar ook in 2014 vieren we enkele jubilea. Niet alleen viert onze Oude Exercitie dit jaar haar 100-jarig bestaan, maar ook de Sacramentsprocessie viert een jubileum. Het is namelijk exact 750 jaar geleden dat paus Urbanus IV de Sacramentsdag instelde als officiële feestdag op de 10e dag na Pinksteren. Deze paus was afkomstig uit Luik, vanwaar hij het gebruik meenam en invoerde in de hele kerk in 1264. Het is dan ook niet gek dat uitgerekend in deze stad dit jubileum groots gevierd zal worden.
De precieze oorsprong van schutterijen is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel is zeker dat de Sacramentsprocessie een belangrijke rol hierin speelde. De schutterijen van de OLS-federatie zullen gezamenlijk deelnemen aan de Sacramentsprocessie in Luik op Sacramentsdag, donderdag 19 juni. Ook enkele Mheerder schutters zullen hierin vertegenwoordigd zijn.
In het Limburgs Schutterstijdschrift vindt u meer informatie over de oorsprong en betekenis van de Sacramentsprocessie en ook hoe deze in verschillende regio's gevierd wordt.

Houten vogel

Bij de wijziging van het Huishoudelijk Reglement van dinsdag 11 maart, zijn ook de spelregels van het koningsvogelschieten enigszins veranderd.
Om te beginnen zijn de deelnemers en de volgorde niet veranderd. Nog steeds mogen alle mannen van minimaal 18 jaar meedoen die lid zijn danwel in Mheer woonachtig zijn. Hiermee behoren we tot een minderheid van schutterijen waarbij zowel leden als 'gewone' burgers koning kunnen worden!
De wedstrijd begint met ereschoten door de scheidend koning, de keizer, burgemeester en pastoor, vervolgens de beschermheer, ereleden en leden van de schutterij. Hierna begint de eerste ronde in dezelfde volgorde en vanaf deze ronde mogen de 'burgers' meeschieten. En nu komen enkele wijzigingen: wie stopt met schieten, kan niet meer opnieuw meedoen en ook na de vijfde ronde kan men zich niet meer inschrijven.
Ook de belangrijkste regel is ongewijzigd gebleven: wie het laatste restje hout afschiet, is koning! Wie koning is, mag een jaar lang in jacquet (nu vastgesteld op 'zwart') met de schutterij meelopen, mag het koningszilver dragen en laat een koningsschild maken, dat aan de collectie van bijna 450 jaar wordt toegevoegd. Wie dit drie maal achter elkaar lukt, is keizer: ook daar is niets aan veranderd!

Zaterdag 12 april stond ons jaarlijkse uitstapje gepland naar Süggerath. Zo'n 18 Mheerder schutters reisden op Palmzaterdag af naar onze Duitse schuttersvrienden van St. Martinus. Eén schutter kwam zelfs op de fiets en maakte er zo een biathlon van! Gezamenlijk waren ruim 50 schutters aanwezig, die werden ingedeeld in gemengde groepen en toen kon het schieten beginnen. Met semi-professionele windbuksen werd geschoten op de schietbaan. Ondertussen werden ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld en er werd alvast gesproken over het Europees Schuttersfeest, dat in augustus 2015 in het Noord-Duitse Peine plaats zal vinden.
Tegen de tijd dat alle schutters hun schoten hadden gedaan en ook iedereen zijn of haar eieren in ontvangst had genomen, was het al lang donker. Dat hield onze Jack de Roo niet tegen om de stemming nog verder te verhogen met zijn accordeon. Daarna was het toch echt tijd om afscheid te nemen en huiswaarts te keren. We kunnen weer terugkijken op een erg geslaagd uitstapje!

Annie Beckers koningin 1997-1998

Het is onze droeve plicht om U mee te delen dat ons Erelid Annie Beckers-Creuwels is overleden.
"Anneke", zoals ze bij iedereen bekend stond, werd de laatste weken geveld door ziekte. Afgelopen dinsdag ontving zij de laatste sacramenten en in de ochtend van donderdag 10 april blies zij vredig haar laatste adem uit.
Op het Maol in januari werd Anneke nog geïnstalleerd als nieuw Erelid, voor al haar verdiensten in de vele jaren. Zij was een trotse moeder van drie zonen die allen actief zijn als schutter, maar ook zelf was ze steeds actief voor onze schutterij, weliswaar altijd op de achtergrond. Dit was dan ook de reden om haar tot Erelid te benoemen. Ook is Anneke twee jaren achter elkaar koningin mogen zijn: in 1997 met haar zoon Maurice en in 1998 met haar man Bert. In dat laatste jaar gingen zij ook mee naar het Europees Schutterstreffen in Krakau, Polen. Dit was voor haar zeker een hoogtepunt. We zullen haar bovenal herinneren als een enorm lieve en hulpvaardige vrouw.
Annie is slechts 62 jaar oud geworden. Zij zal woensdagochtend 16 april begraven worden in de St. Lambertuskerk te Mheer. De avondwake vindt aldaar plaats op dinsdagavond om 19:00 uur.
We leven uiteraard mee met haar man Bert, haar zonen Maurice, Mark en Jos en haar drie kleindochters. Onze gedachten zijn bij hen.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer