^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

  2022
8 jan Winterkoningschieten
21 jan Maol
23 jan Sebastianuskermis
9 maart Ostereierschießen Süggerath
24 april Schuttersfeest Margraten

Broonk 2020

Op Broonkmaandag 8 juni 2020 was er geen schuttersmis, geen aubade op het kasteel en geen ledengeld betalen “op den tromme”. Vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus waren alle activiteiten geschrapt: geen processie, geen reveille, geen dorpsfeest. Alleen een bloementapijt tegenover de kerk naast de Corona-den verraadde dat het eigenlijk Broonk zou zijn. Gelukkig waren inmiddels enkele maatregelen versoepeld en mochten religieuze bijeenkomsten weer worden gehouden met een maximum van 30 personen. In overleg met de gemeente hebben we de dodenherdenking wel door kunnen laten gaan. We hebben onze overleden leden herdacht op het kerkhof, in kleine kring met slechts 25 personen en vanzelfsprekend met de nodige afstand. Pastoor Zengers ging voor in het gebed en ons koningspaar Fons en Guillaumine legde een bloemstuk. Er werd een minuut stilte gehouden, de saluutschoten galmden als vanouds en het signaal taptoe werd geblazen voor onze ontvallen schuttersvrienden. Het was een korte en ingetogen ceremonie, maar het raakte ons zeer diep. Zoals de pastoor zei, denken we niet alleen aan de leden die ons voorgingen, maar ook aan de gezondheid van de huidige leden. Blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar!

Broonk 2020Broonk 2020

Broonk 2020Broonk 2020

Geen Broonk in 2020

Normaal gesproken hebben jonkheid, schutterij, harmonie en kerkbestuur ieder jaar een week voor de Broonk overleg over de gang van zaken tijdens de komende Broonk om een aantal zaken met elkaar af te stemmen voor een goed verloop van deze dagen te waarborgen. In deze tijd van corona is deze bijeenkomst naar voren gehaald om te overleggen wat we met de Broonk doen dit jaar. Ook om dit tijdig naar de mensen toe te kunnen communiceren.
Op een zonnige april-avond kwamen de afgevaardigden van de betrokken verenigingen op het dorpsplein bij elkaar om dit in een nu al historische bijeenkomst te bespreken. Zoals in vroeger eeuwen de belangrijke zaken van het dorp onder de lindeboom besproken werden stond ook dit illustere gezelschap op gepaste afstand van elkaar, geheel volgens de richtlijnen, onder de lindeboom te vergaderen.
Het moeilijke, maar volgens ons, wijze besluit is genomen dat de Broonk dit jaar geen doorgang zal kunnen vinden. We zijn ons er heel erg van bewust wat het betekent als je een Mheerdenaar de Broonk afneemt maar in deze tijd is dit ons inziens de enige juiste beslissing.
Er zijn wel een aantal alternatieven met name voor de processie ter sprake gekomen die binnen de richtlijnen van de regering vallen, maar het risico op groepsvorming met alle risico’s van dien is te groot om deze Hoogdagen in het Mheerder jaar door te kunnen laten gaan. De gezondheid van iedereen gaat nu eenmaal voor. We hopen dat dit op enig begrip kan rekenen.
Over uitstellen tot een ander tijdstip in het jaar is ook nagedacht. Daarbij is bijvoorbeeld de Lambertuskermis genoemd maar de verwachting is dat we in september nog steeds te maken hebben met een anderhalve meter richtlijn. Bovendien is de Broonk verbonden aan Sacrementsdag.
Daarom is er besloten dat de Broonk dit jaar geheel zal komen te vervallen en dat we volgend jaar weer Broonk vieren waarbij we dan de route van dit jaar zullen aanhouden.
Om de Broonkdagen niet helemaal onopgemerkt te laten voorbij gaan zal de jonkheid tijdens de dag of dagen van de Broonk wel kamers schieten. Zo kunnen we in huiselijke sfeer toch nog een klein beetje Broonkgevoel opwekken.

Blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groeten van onder de linde,
namens jonkheid, schutterij, harmonie en kerkbestuur,
Jos Senden

Geen Vogelschieten in 2020

Het leven staat volledig op zijn kop. Horeca en scholen zijn gesloten en bijeenkomsten zijn verboden. Dat geldt dus ook voor onze vereniging, omdat het fysiek "verenigen" niet mogelijk is. De komende maanden zijn al onze bijeenkomsten afgelast, uitgesteld of opgeschort. Zo zijn de wekelijkse repetities van het klaroenkorps en de schietoefeningen opgeschort. Het OLS in Meijel en het ZLF in Schimmert zijn met een jaar uitgesteld naar juli 2021 en ook alle bondsfeesten zijn inmiddels afgelast. Ook het Vogelschieten en de Broonk kunnen niet doorgaan. Omdat ook vergaderen fysiek niet mogelijk is, is er per e-mail een peiling gehouden onder de leden over het Vogelschieten. Zij hebben besloten dat het niet verplaatst wordt naar een latere datum, maar afgelast wordt dit jaar. Er zal dus geen koning van 2020 zijn en Fons Bastings blijft koning tot Hemelvaartsdag 13 mei 2021.

Overzicht gevolgen Coronavirus voor schutterij:
- Geen repetities klaroenkorps, schietoefeningen en exercities
- Quiz Night van 27 maart verplaatst naar 11 december
- Ostereierschießen van 4 april afgelast
- Ledenvergadering van 17 april uitgesteld
- Vogelschieten van 21 mei afgelast
- Broonk op 7-8-9 juni afgelast
- Bondsfeest Valkenburg van 14 juni afgelast
- Bondsfeest Voerendaal van 28 juni afgelast
- O.L.S. in Meijel van 5 juli verplaatst naar 4 juli 2021
- Z.L.F. in Schimmert op 19 juli verplaatst naar 18 juli 2021
- Bondsfeest Margraten van 6 september afgelast

Coronavirus

Het sociaal leven is voor een groot deel stilgevallen door het Coronavirus. Scholen zijn gesloten, mensen werken massaal thuis, evenementen worden afgelast en sociale bijeenkomsten worden afgeraden. Dit heeft ook consequenties voor onze schutterij en het hele schutterswezen. Zo zijn de repetities van het klaroenkorps vanaf 16 maart opgeschort. De Quiz Night van 27 maart is uitgesteld tot vrijdag 11 december. Het Ostereierschießen in Süggerath van 4 april is geannuleerd. De maatregelen werden onlangs verlengd tot 1 juni, dus ook de ledenvergadering van vrijdag 17 april en zelfs het Vogelschieten van 21 mei kunnen niet doorgaan op de geplande data.
De maatregelen hebben ook gevolgen voor de rest van het schuttersseizoen. Het O.L.S. in Meijel en het Z.L.F. in Schimmert zijn onlangs verplaatst naar volgend jaar. Onze schuttersvrienden uit Valkenburg en Voerendaal hebben hun bondsfeesten van 14 en 28 juni afgelast. De schutterij van Gronsveld heeft zelfs laten weten dat zij dit jaar helemaal niet zullen uittrekken en er dus geen 'Groete Broonk' zal zijn dit jaar, omdat al hun voorbereidingen - ledenvergadering, repetities, exercities en het oefenen met de paarden - in het gedring kwamen. Of de Broonk in Mheer en overige evenementen zullen doorgaan, is nog onzeker.
Laten we hopen dat we het virus snel onder controle krijgen en dat we allemaal gezond blijven. Laten we ook nu bidden tot onze beschermheilige Sebastianus, net zoals onze voorouders deden in tijden dat de pest heerste. We wensen al onze leden, sympathisanten en dorpsbewoners, van werkzaam in de zorg tot in de horeca, veel sterkte toe! Houd afstand en blijf veilig!

St.Sebastianuskermis 2020

Het is vandaag 21 januari, een bijzondere dag in onze historie. Elk jaar vieren we de Sint Sebastianuskermis op de zondag het dichtst bij zijn feestdag, 20 januari. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er ook kerkelijke vieringen plaats, maar de schutterij kon natuurlijk niet door de straten marcheren in militaire uniformen met geweren. Alle vuurwapens moesten in augustus 1939 al ingeleverd worden tijdens de mobilisatie. In september 1944 werd deze streek bevrijd en hoewel tijdens de hierop volgende hongerwinter ook het Ardennenoffensief heftig woedde, kon de schutterij voor het eerst weer uittrekken in januari 1945. Ook geweren had men geregeld: men kon ze lenen van soldaten in Maastricht. Op zondagmorgen wilde men naar de kerk marcheren, maar de geweren waren er nog niet. Om niet te laat in de kerk te komen, marcheerde men "ohne gewehr" de berg op. Vlak voor het binnenmarcheren kwam een legerjeep in volle vaart aangereden en zo kon men alsnog vol trots met geweren de Sint Sebastianuskermis vieren.
75 jaar later marcheerden we weer met dezelfde trots de kerk in, waar de mis opgeluisterd werd door ons klaroenkorps. Met koning Fons in hun midden, speelden zij de werken Beauty Mars, Rumba Marianne en Mars Bagatel. Tijdens de preek besprak Majoor Wim Senden het Sebastianusbeeld van Ossip Zadkine (bekend van 'De verwoeste stad' in Rotterdam) dat voor deze gelegenheid in de kerk te zien was. We sloten de mis af door het relikwie van Sebastianus te vereren, onder de muzikale klanken van de harmonie. Samen met hen maakten we een rondgang door het dorp en speelden we samen in de café's de marsen Esprit en Van Heutzmars die we ook tijdens het nieuwjaarsconcert samen ten gehore brachten.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer