^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Foto's

Koninklijke Erepenning

Zondag 22 januari vierden we het feest van St.Sebastianus met een H.Mis, opgedragen aan onze patroonheilige. Tegelijk vieren we ook ons eigen 450-jarig jubileum. Dit jaar is het dus extra feest en dat hebben we geweten.
Ons klaroenkorps luisterde de viering muzikaal op met erg mooie stukken, waaronder een tango en ons clublied 'De Sjutters van Sebastiaan'. De kerk was versierd met onze vaandels en alle beeltenissen van Sebastiaan stonden op prominente plekken. Halverwege de viering mochten onze voormalige guides naar voor komen en de eed afleggen op ons verenigingsvaandel als nieuwe officieren: Huub Vandewall is vanaf nu Eerste Luitenant en Eduard Rouwet kreeg de rang van Tweede Luitenant.
Aan het eind van de H.Mis kreeg onze koning René Senden de 270 jaar oude en pas gerestaureerde koningsdegen overhandigd, die na 25 jaar afwezigheid weer deel uit zal maken van het koningschap. Dit gebeurde allemaal in het bijzijn van het college van B. en W. en het bestuur van de O.L.S.-federatie.
Burgemeester Akkermans had een verrassing voor onze jubilerende vereniging. Hij deelde mee dat het ZKH Koning Willem-Alexander had behaagd om ons de Koninklijke Erepenning toe te kennen. Voorheen kon men zich dan 'Koninklijk' noemen, nu heet het 'Koninklijk Erkend'. Tot slot nam OLS-president Ger Koopmans het woord. Hij noemde het een erkenning voor vier-en-een-halve eeuw trouwe dienst voor 'outer, heerd en troon'. Licht geëmotioneerd vertelde hij hoe onze vereniging de passie voor traditie uitstraalt en door onze jonge leerlingen was hij er zeker van dat we ook de 500 jaar zullen vieren.

Jubilaris Huub Vandewall

Tijdens ons Sebastianus-weekend huldigen we steevast onze jubilarissen. Dat zijn er dit jaar 'slechts' twee, maar wel twee erg bijzondere. Dat blijkt al uit het feit dat ze samen 110 jaar lid zijn.
Huub Vandewall is al 40 jaar lid. Op dit moment is hij nog Linker-Guide, maar niet meer voor lang. Op de laatste ledenvergadering werd hij benoemd tot officier. Zondag tijdens de H.Mis zal hij de eed afleggen en mag hij zich Eerste Luitenant noemen. Zijn loopbaan speelt zich af in de achtergrond, vaak letterlijk. Als geweerdrager en met name als Linker-Guide liep hij achteraan in de schutterij. Huub was lange tijd tweede schietmeester, achter Eduard Rouwet, die eveneens guide is en eveneens officier zal worden. Ook binnen het slipjachtcomité vervult Huub zijn werk buiten de spotlights. Niet veel mensen zullen dan ook weten dat Huub ook lid is geweest van de schietcommissie van de Bond Zuid. Slechts op één dag in het jaar stapt hij uit de schaduw, als hij zijn rol als Bieleman vervult tijdens het Päölke Howwe.
Jubilaris Jef WillemsJef Willems is momenteel generaal b.d. Oftewel 'buiten dienst'. Hij deed enkele jaren een stapje terug, toen Jean Maussen als nieuwe generaal verkozen werd. Maar Jef behoudt zijn titel, al loopt hij niet meer mee. Dat mag ook wel na 70 jaar lidmaatschap. Hij heeft in die jaren behoorlijk wat meegemaakt. Zo begon hij zo snel als hij mocht, op 16-jarige leeftijd, als geweerdrager, wat iedereen toen was. Muzikanten kreeg de schutterij pas enkele jaren later, laat staan een heel tamboer- of klaroenkorps. Maar ook dat heeft Jef van binnenuit meegemaakt. Toen Jef koning werd in 1976, was het hele gezin Willems lid van de schutterij. Al zijn kinderen waren bij de fameuze drumband. Jef heeft jarenlang met Jeng Berndsen de buks onderhouden, samen met zijn vrouw Fien onderhield hij de uniformen. Zijn huiskamer in de Steegstraat was eigenlijk de huiskamer van de schutterij. Hij heeft alle rangen en functies binnen de schutterij doorlopen en hij heeft heel wat plaatsen met zijn schutterij bezocht. Want waar de schutterij is, daar is Jef, vooral als er gewerkt moet worden. Een tijdje geleden waren we te gast op het ZLF in Vijlen en Jef was de enige die 60 jaar eerder óók al op het ZLF in Vijlen aanwezig was. Jef is echt een duizendpoot en zal zondag dan ook bevorderd worden tot Officier in de Orde van de Rode Leeuw.

Uitvaart baronnes

Ons jubileumjaar is nu al een bewogen jaar. Op vrijdag 6 januari werd Pjer Senden onze 9e Winterkoning. Eén dag later hielden we onze eerste nieuwjaarsreceptie in schutterslokaal In de Smidse. Op zondag 15 januari werd onze tamboer uitgeroepen tot jeugdprins Mathijs II (Lemlijn) en op dinsdag 17 januari hebben we 'onze baronnes' Ghislaine van Rijckevorsel naar haar laatste rustplaats begeleid. Zij overleed één week eerder op 76-jarige leeftijd; zij was de echtgenote van onze voormalige beschermheer Degenhard baron de Loë en tevens moeder van onze huidige beschermheer Diederik de Loë.
Op vrijdag 20 januari, de feestdag van de Heilige Sebastiaan, houden we ons jaarlijkse "Maol". Vanzelfsprekend eten we dan gezamenlijk "kniën mit sjproëte" en huldigen we onze jubilarissen. Dat zijn er dit jaar 'slechts' twee, maar wel meteen goed voor 110 jaar lidmaatschap! Huub Vandewall (nu nog linker-guide) is al 40 jaar lid en generaal Jef Willems maarliefst 70 jaar!

Bestuur en leden van Schutterij St. Sebastianus wensen iedereen fijne Kertsdagen toe en ook alvast een 'gojje roetsj' naar het voor onze vereniging zo belangrijke jubileumjaar 2017. Verderop op deze site kunt U lezen hoe dat jaar er ongeveer uit gaat zien. Voor dit moment willen wij U er alvast op attent maken dat de schutterij op zaterdag 7 januari een nieuwjaarsreceptie zal houden voor de leden, sympatisanten en andere belangstellenden om elkaar de nieuwjaarswensen over te brengen maar ook om elkaar te feliciteren met onze zeer respectabele leeftijd van 450 jaar.

Deze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari begint om 20.00u. en zal plaatsvinden in ons schutterslokaal Taverne in de Smidse.

Deze week is Marc Gubbels geslaagd voor de buksmeestercursus van de OLS federatie. Als bestuurslid fungeert hij als intermediair tussen bestuur en schietcommissie. Hij ontving het bijbehorende diploma uit handen van OLS-president Ger Koopmans die tijdens de Broonk nog samen met de schutterij in de processie heeft meegelopen en daar heeft hij gezien dat wij met de saluutgeweren hele mooie tradities hooghouden. Alleen met het buitenschieten schiet het niet op.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Actueel

Komende activiteiten:

  BROONK:
27 mei Reveille en processie
28 mei Broonkmondig
29 mei Päölke Howwe
3 juni Bondsschuttersfeest Ubachsberg
1 juli OLS in Raam (B)

 

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer