^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
21 mei

Zondag 21 mei 2023 organiseren wij een bondsfeest!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

1 okt Kienen bij Quanten
28 okt Ledenvergadering
5 nov Slipjacht

 

St.Sebastianuskermis 2020

Het is vandaag 21 januari, een bijzondere dag in onze historie. Elk jaar vieren we de Sint Sebastianuskermis op de zondag het dichtst bij zijn feestdag, 20 januari. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er ook kerkelijke vieringen plaats, maar de schutterij kon natuurlijk niet door de straten marcheren in militaire uniformen met geweren. Alle vuurwapens moesten in augustus 1939 al ingeleverd worden tijdens de mobilisatie. In september 1944 werd deze streek bevrijd en hoewel tijdens de hierop volgende hongerwinter ook het Ardennenoffensief heftig woedde, kon de schutterij voor het eerst weer uittrekken in januari 1945. Ook geweren had men geregeld: men kon ze lenen van soldaten in Maastricht. Op zondagmorgen wilde men naar de kerk marcheren, maar de geweren waren er nog niet. Om niet te laat in de kerk te komen, marcheerde men "ohne gewehr" de berg op. Vlak voor het binnenmarcheren kwam een legerjeep in volle vaart aangereden en zo kon men alsnog vol trots met geweren de Sint Sebastianuskermis vieren.
75 jaar later marcheerden we weer met dezelfde trots de kerk in, waar de mis opgeluisterd werd door ons klaroenkorps. Met koning Fons in hun midden, speelden zij de werken Beauty Mars, Rumba Marianne en Mars Bagatel. Tijdens de preek besprak Majoor Wim Senden het Sebastianusbeeld van Ossip Zadkine (bekend van 'De verwoeste stad' in Rotterdam) dat voor deze gelegenheid in de kerk te zien was. We sloten de mis af door het relikwie van Sebastianus te vereren, onder de muzikale klanken van de harmonie. Samen met hen maakten we een rondgang door het dorp en speelden we samen in de café's de marsen Esprit en Van Heutzmars die we ook tijdens het nieuwjaarsconcert samen ten gehore brachten.

Jubilarissen Jos Beckers en Jeroen Retrae

Op vrijdag 17 januari hielden we het traditionele "Maol mit kniën, sjproëte en erpele" dat ook deze keer weer verzorgd werd door Pascal en Willeke van ons schutterslokaal de Smidse. Twee jubilarissen die beide 12,5 jaar lid zijn, Jeroen Retrae en Jos Beckers, werden in het zonnetje gezet en kregen de bronzen verenigingsmedaille. Jeroen (rechts op de foto) was lang lid van de harmonie en hij zat in het jonkheidsbestuur toen hij in 2007 ook lid werd van onze schutterij. Zijn interesse in (militaire) historie zal hier zeker aan bijgedragen hebben. Op hemelvaartsdag 2008 werd hij herkozen in het jonkheidsbestuur, maar hij werd niet de nieuwe kapitein. Dat maakte hij later die dag goed door de vogel af te schieten: samen met zijn vriendin Kirsten waren zij ons koningspaar van 2008. Net als Jeroen is ook Jos diep geworteld in Mheer, ook al woont hij er nu niet meer. Hij stamt uit een echte schuttersfamilie: zijn ouders waren het koningspaar in 1998 en zijn oudere broers waren op dat moment al een tijdje lid. Jos ging in dat jaar mee naar het Europese Schuttersfeest in Krakau, maar het zou nog bijna tien jaar duren voordat hij definitief lid werd. Dat is nu 12,5 jaar geleden en onlangs wist hij ook zijn vriendin Anouk over te halen om mee te lopen als marketentster. In het beruchte ZLF-jaar 2007 werd ook Roy van Gerven lid. Hij was net als Jeroen aanvankelijk lid van de harmonie. Hij was echter verhinderd tijdens het Maol en zal zijn onderscheiding op een later moment ontvangen. Ook ons oudste lid, Degenhard baron de Loë was een van de jubilarissen; hij is maarliefst 60 jaar lid, maar kon vanwege zijn gezondheid niet aanwezig zijn. Zijn zoon en onze beschermheer Diederik was wel aanwezig en hij nam het applaus namens zijn vader in ontvangst.
Daarnaast werd kersvers 'winterkeizer' Edward Stam gehuldigd met een wisselbeker en waren onze vrienden van St. Sebastianus uit Gronsveld te gast, die een speciale verrassing hadden voor onze generaal Jean Maussen.

Winterkeizer

Al voor de twaalfde keer op rij begonnen we het jaar met het Winterkoningschieten. En al voor de derde keer konden we een Winterkeizer krijgen. Na Hannes Senden (2011 & 2012) en zijn oom Pjer Senden (2016 & 2017), die het beide niet lukte om keizer te worden, was Edward Stam de Winterkoning van de afgelopen twee jaren.
Net als vorig jaar werd de scheidend koning aan zijn residentie opgehaald en voor deze speciale gelegenheid werd de schietwedstrijd gehouden op een nieuwe locatie, in café Quanten. Vanzelfsprekend werden ook de gebruikelijke nieuwjaarswensen uitgesproken en na een kort welkomswoord door de voorzitter (en échte keizer) Pieter Scholtes, kon de strijd beginnen. Het openingsschot werd natuurlijk gedaan door Edward, gehuld in de koningsplaten van echt zilver(folie). Ruim tien kandidaten schoten er lustig op los en rond 23:00 uur begon het Winterkoninkje te wankelen. Joyce Hansen deed een gooi naar de titel als eerste vrouwelijke winterkoning door de plaat helemaal los te schieten. Ware het niet dat deze bleef steken op de kapotgeschoten splinters. Elke ronde werd opnieuw geloot en de volgende beurt was voor - toeval bestaat niet - Edward Stam. Met een welgemikt schot raakte hij de vogel en schoot deze definitief los uit zijn voegen. Hiermee kroonde hij zich voor de derde maal op rij tot Winterkoning en dus tot onze eerste Winterkeizer! Na de huldiging en het rondje van de nieuwe keizer, zou het nog lang gezellig blijven. Proficiat Edward! Hulde aan de keizer!

Bruiloft Matthijs en Esther

Het najaar bleek erg vruchtbaar voor St. Sebastianus. Op zaterdag 12 oktober brachten we een serenade aan het kersverse bruidspaar Matthijs en Esther Spauwen. Omdat Matthijs niet alleen bij ons geweerdrager is, maar ook muzikant bij harmonie St. Cecilia, lid van de Sjravelerre, Bergweider Musikanten en tot die dag lid was van jonkheid St. Aloysius, werd het een grote reünie van Mheerdenaren in de feesttent in Moerslag. Esther was al enkele maanden zwanger en is twee maanden later op 15 december bevallen van een gezonde dochter genaamd Marie.
Ook onze geweerdrager Jean-Pierre Bendermacher is vader geworden. Hij en Manon kregen op 19 november eveneens een dochter genaamd Benthe. Geweerdrager Roger Gubbels is vlak voor Kerstmis eveneens voor het eerst vader geworden; op 23 december beviel Marianka van hun dochter Julie.
Zijn broer en onze secretaris Marc Gubbels en marketentster Silvie maakten in december bekend dat ook bij hen een tweede baby in aantocht is. En in januari maakten ook hun buren, onze geweerdrager Bjorn en Joni Schetters bekend zwanger te zijn van hun eerste kind. De geboortegolf in onze bloeiende vereniging is dus voorlopig nog niet ten einde. We wensen hen allemaal veel geluk!

Fosses-la-Ville 2019

Op zondag 29 september maakte de schutterij van Mheer, aangevuld met enkele sympathisanten en schutters uit Klimmen, een uitstapje naar de Waalse schuttersgilden in Fosses-la-Ville. In dit stadje tussen Namen en Charleroi wordt elke zeven jaar een processie / schuttersfeest / veldslag / heiligdomsvaart / kermis gehouden, ter ere van Saint Feuillien, een Ierse missionaris die in 655 overleed in Wallonië. Het hoogtepunt van twee weken feest is de 'Marche', de processie-optocht die op de UNESCO-lijst staat, net als enkele andere schuttersoptochten in de regio tussen Samber en Maas. Hieraan doen niet alleen compagnieën uit eigen dorp, maar ook uit de omgeving mee, zoals bij ons een schuttersfeest, maar dan gehuld in Napoleontische uniformen. Sterker nog, monsieur Bonaparte is zelf ook aanwezig in hoogsteigen persoon! Naast de typische grenadiers in witte broeken, lopen er ook regimenten in uniformen van toenmalige Franse huurlegers zoals Zoeaven, Algerijnen en Congolezen, maar ook Spaanse musketiers uit de tijd van de oprichting. De schutterij van Fosses stamt uit 1566, slechts één jaar ouder dan de onze! Er wordt lustig op los gevuurd op de weides rond het stadje en ter afsluiting volgt ook een salvo voor de kerk, met voorladers, donderbussen, pistolen en kanonnen. Iedereen loopt van jongs af aan mee, naast hun ouders om het vak te leren, met speelgoedgeweer en soms nog op de arm met een speen in de mond. Ook lopen er groepen van tientallen sappeurs, marketentsters en vooral veel huzaren te paard mee. Het geluid van de diepe keteltrommen, de hoge melodie van de picolo's en het gebulder van alle geweren klinken nog na in onze oren.

Jong geleerd in Fosses-la-Ville 2019Napoleon in Fosses-la-Ville 2019Marketentster in Fosses-la-Ville 2019

Mheer in Fosses-la-Ville 2019Spaanse musketiers in Fosses-la-Ville 2019

Fosses-la-Ville 2019Huzaren te paard in Fosses-la-Ville 2019

Algerijnse huurlingen in Fosses-la-Ville 2019Salvo door sappeurs voor de kerk in Fosses-la-Ville 2019

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer