^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Foto's

Generaal Pierre Huynen

Na een prachtig Sebastianusweekend, met twee mooie jubilarissen, twee gloednieuwe officieren, de Rode Leeuw en natuurlijk onze Koninklijke Erepenning, als opening van ons 450-jarig jubileumjaar, maken we ons alweer op voor de volgende activiteit in het teken van ons jubileum.
Zo staat op zondag 9 april een culturele historische wandeling gepland. Op deze wandeling nemen we U mee door Mheer, langs locaties die allemaal een bijzondere rol hebben gespeeld voor onze schutterij in de afgelopen 450 jaar. Natuurlijk bezoeken we de kerk en het kasteel, waar we beide een goede band mee hebben en waaruit we ontstaan zijn. Maar we bezoeken ook het Schepenhuis, waar nu Frank Boom woont en waar vroeger de familie Pullings woonde. Zij hadden een brouwerij aan huis, maar de relatie met de schutterij ligt niet in het bier, maar dat ons oudste schild (uit 1726) van Koning Henricus Pullens is. Ook bezoeken we het huis "Eeuwen Oud", waar onze legendarische generaal Pierre Huynen woonde en waar hij ook gestorven is, terwijl zijn schutters bij hem waakten. U krijgt ook de eerste videobeelden te zien van het Päölke Howwe in 1921, de verhalen over de keizers worden verteld en nog veel meer staat er op U te wachten.
We starten natuurlijk in ons schutterslokaal Taverne in de Smidse, waar U zich tussen 11 uur en 13 uur kunt aanmelden. Tot zondag 9 april!

Koning Felipe VI van Spanje

In januari werden we al verrast door burgemeester Akkermans met de mededeling dat het Koning Willem-Alexander had behaagd om onze schutterij de Koninklijke Erepenning toe te kennen. Vandaag bereikte ons bovendien het bericht vanuit Madrid dat de Spaanse koning Felipe VI (die in 2014 zijn vader Juan Carlos opvolgde) ons de Spaanse titel "Real" toekent. Dit is Spaans voor "koninklijk", net als het bekende 'Real Madrid' of steden als 'Vila Real'.
Het zit namelijk zo: in het jaar van onze oprichting (1567) bestond Nederland nog niet, laat staan het Nederlandse Koningshuis. Pas in 1568 begon de 80-jarige oorlog en alleen Noord-Nederland scheidde zich toen af van Spanje. Mheer en onze omgeving bleven Spaans totdat we in 1713 Oostenrijks werden. Omdat de oprichting, de zilveren vogel en onze eerste 150 jaar onder Spaans gezag vielen, is ook een aanvraag gedaan bij "de Koning van Hispanje". De huidige koning Felipe is overigens een naamgenoot van de koning ten tijde van onze oprichting: Filips II. Nog een naamgenoot van hen is Filip, de huidige koning der Belgen, Bij hen loopt nog een aanvraag, aangezien we ook 9 jaar Belgisch waren. Onze eigen schutters-"koning" Frans de Loë was nota bene één van de oprichters van België.
Het is natuurlijk jammer dat de Keizerrijken Oostenrijk en Frankrijk niet meer bestaan, want dan hadden we ook een aanvraag bij Karel van Habsburg en bij Karel Napoleon kunnen doen. De ene Karel is de kleinzoon van de laatste Oostenrijkse keizer (ook Karel) en de andere Karel is de afstammeling van keizer Napoleons jongste broer Jerôme. We hebben immers ook 80 jaar onder Oostenrijks en 20 jaar onder Frans gezag gestaan.

Op 28 maart hielden we onze jaarvergadering, met enkele vaste recepten, zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Ook een van de vaste items zijn de bestuursverkiezingen. Jos Senden en Hub Willems waren aftredend en beide ook herkiesbaar. Zonder tegenkandidaten werden beiden herkozen in het bestuur voor de komende drie jaar. Hub Willems zit al vanaf 1986 in het bestuur, op dit moment dus al 31 jaar! Verder werd er gesproken over de (wederom) aangescherpte wapenwetten, over het roulatieschema van de bondsfeesten, over de nieuwe plannen voor de Lambertuskermis en over de komende jubileumactiviteiten.
Bij deze de jubileumactiviteiten nog eens op een rij:
- Zondag 9 april - Culturele wandeling door Mheer - start 11 uur bij de Smidse
- Zondag 30 april - Middeleeuws feest op Kasteel Mheer, terug naar 1617
- Zaterdag 19 augustus - Taptoe op Kasteel Mheer
- Zondag 20 augustus - Verbroederings- en jubileumfeest op Dorpsplein Mheer

Gerrit van Buchem

Zeer bedroefd namen we op aswoensdag 1 maart kennis van het overlijden van ons erebestuurslid Gerrit van Buchem.
Gerrit was jarenlang huisarts in Mheer en stond daarom beter bekend als "dokter van Buchem" of sterker nog, gewoon "d'r dokter". Hij was een zeer gewaardeerd arts en hij was dan ook zeer vereerd toen hij gevraagd werd om bij de andere 'notabelen' in het erebestuur van onze schutterij plaats te nemen. Hij adopteerde de schutterij met veel liefde en stond ons altijd met veel raad en daad bij. Ook schoot hij graag mee: diverse jaren deed hij mee in de race om het koningsschap, hij schoot mee in zestallen en werd zelfs één keer Kampioen van Mheer!
Samen met Degenhard baron de Loë, Harry de Munck en Wiel Stevens volgde Gerrit de schutterij op de voet en in eigen dorp liepen zij altijd mee op hun vaste plek: tussen de officieren en de geweerdragers. Hun daden vinden altijd plaats buiten de spotlights, op één dag na: tijdens het Vogelschieten beëindigen en starten de leden van het erebestuur het koningsschap door het omhangen en afnemen van het koningszilver.
Gerrit was sinds 1971 lid en werd in 2011 dan ook onderscheiden met de gouden medaille. De laatste jaren liet zijn gezondheid Gerrit soms in de steek en moest hij steeds vaker verstek laten gaan. Toch stopten we steevast op Broonkdinsdag bij het "päölke bie d'r dokter", tussen kasteel en pastorie.
Gerrit werd 86 jaar oud. De uitvaart met schutterseer zal plaatsvinden op vrijdag 10 maart in de H. Lambertuskerk. We zullen zijn aanwezigheid, rust, verstand en vooral liefdevolle woorden missen.

Jeugdprins Mathijs II

Na 450 jaar is onze schutterij springlevend en staat nog steeds midden in het dorpsleven. Bewijs daarvan zijn de prinsen die dit jaar voorop gaan in de Mheerder Carnaval. Eén week voor de kermis werd onze tamboer al uitgeroepen tot Jeugdprins Mathijs d'r Twiede. Zowel het schutters- als het carnavalsvirus heeft hij geërfd van zijn ouders Ronny en Marleen; zij waren prinsenpaar in 2013. Mathijs' jongere broers Floris en Pieter zijn tevens lid van de Jeugdraad van Elf.

Prinsenpaar Luc I en Saskia I

Afgelopen zaterdag vond de Grote Zitting plaats, al voor de 32e keer met de Dorpskroniek. Tijdens deze perciflage op het afgelopen jaar, kwam ook onze schutterij meerdere keren voor: onze Koninklijke Erepenning, de kogelvanger en de koks van de soepen van alle 'maolen'. Hierna brachten de oud-prinsen een grote bankkluis het podium op, waaruit onze geweerdrager Luc met Saskia als prinsenpaar tevoorschijn kwamen. We zijn zeer trots dat zij samen met Jeugdprins Mathijs de carnavalstradities in ere houden en we wensen hen alledrie veel plezier tijdens de 'Drie Dolle Dagen'!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Actueel

Komende activiteiten:

23 okt Najaarsvergadering
17 nov Slipjacht
18 jan Maol 2019
20 jan Sebastianuskermis

 

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer