^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
Yes!

Hulde aan koningspaar Mikel & Celina


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

4-5-6 juni BROONK
Zo 4 juni
5:00u
Reveille
Zo 4 juni 8:45u Sacramentsprocessie 
Ma 5 juni
9:15u
Broonkmondig
Di 6 juni 17:00u Päölke Howwe 
Vr 9 juni 19:00u Rondgang
erelidsgeld
   
24 juni Zestalschieten Voerendaal
2 juli O.L.S. in Born
16 juli Z.L.F. in Schimmert

 

Schuttersweekend MHEER

Schuttersweekend 18, 20 en 21 mei

 

 

Promovideo Schuttersweekend:

Promo Schuttersweekend 18,20 en21 mei

 

 

Promovideo Schuttersfeest 21 mei:

Promo Schuttersfeest 21 mei

 

 

Promovideo Cramignon 20 mei:

Dag van de Cramignon 20 mei

Zilveren koningsschild Fons Bastings

In het mei-nummer van d’r Klabatter (klik hier) stond dat er weliswaar 75 maal om de koningseer is gestreden na de Tweede Wereldoorlog, maar dat het 75e koningsschild nog even op zich moest laten wachten. Normaal biedt de koning zijn schild aan tijdens het vogelschieten, maar dat kon dit jaar niet doorgaan. Inmiddels is het door de huidige omstandigheden virtueel aangeboden aan de schutterij en daarna fysiek bevestigd op een van de twee vesten met koningszilver. De koning van 2019 Fons Bastings neemt, nu er geen vogelschieten heeft plaatsgevonden, de honneurs als koning waar dit jaar. Op broonkmaandag kon hij zodoende zijn eigen schild dragen bij de plechtigheid die plaatsvond op het kerkhof. Naar aanleiding hiervan heb ik Fons gevraagd naar enige uitleg over de betekenis van de afbeeldingen op zijn schild.
Hij heeft gekozen voor hetzelfde model als het schild dat hij heeft laten maken toen hij voor de eerste keer koning werd in 2002. Toen liet hij er een grote buks en een vel papier op graveren als uitdrukking van zijn passie als schutter en zijn functie als secretaris van de schutterij. Wat als eerste opvalt bij het schild uit 2019 is een afbeelding van het kasteel van Mheer die prominent in het midden is gegraveerd. Deze keuze, zei Fons, heeft hij gemaakt omdat het kasteel nog op geen enkel schild voorkomt maar ook omdat hij als geboren ‘jong va Mergraote’ in zijn jonge jaren Mheer alleen kende van de kasteelfeesten. Pas toen hij zijn latere echtgenote Guillaumine leerde kennen ontdekte hij dat er nog een heel dorp bij dat kasteel hoorde. Nog later toen hij met haar getrouwd was en in Mheer kwam wonen sloot hij zich aan bij de schutterij om zodoende mee te kunnen doen met alle culturele activiteiten die in Mheer plaats vinden.
Als fervent schutter heeft hij de grote buks op het schild laten zetten en omdat hij voor de tweede maal koning is dan ook maar twee buksen. Op de ene buks heeft hij het jaartal 2002 laten graveren, het jaar dat hij voor de eerste keer koning werd, en in de andere 2019 als jaartal van zijn tweede koningsschap. Boven de afbeelding van het kasteel staat zijn naam en links en rechts van de twee geweren staat de tekst: ‘St. Sebastianus Mheer 2019’. Op de achterzijde heeft hij de naam van zijn echtgenote Guillaumine Bastings-Senden laten zetten, die hem ook het afgelopen jaar weer heeft begeleid als koningin en die hem ook het komende seizoen zal begeleiden.
Op de achterzijde staan ook de zilvermerken als waarborg dat het schild echt van zilver is. Van links naar rechts zien we eerst het teken van de zilversmid, het zogenaamde verantwoordelijkheidsteken, een rechthoek met daarin J2A wat staat voor Zilversmederij Fa. Jac. Andriessen uit Helmond. Ernaast staat in een rechthoek het gehalteteken, een staande leeuw met het Romeinse cijfer ‘I’ waarmee het zilvergehalte wordt gewaarborgd; in dit geval een zilvergehalte van 925/1000, dus 925 delen zilver op 1000 in de legering. Het derde teken is rond van vorm en is het kantoorteken, een Minervakop met in de helm de letter R die staat voor Gouda, de plaats waar het zilver is gekeurd. Tenslotte helemaal rechts in een cirkel de jaarletter K die is voorzien voor het jaar 2020, wat betekent dat het zilveren schild van Fons Bastings dit jaar is gekeurd. Ook dit schild is dus weer een schild met een verhaal en zegt weer iets bijzonders over de koning van 2019. Tevens is een mooie link gelegd met het schild dat zeventien jaar eerder bij het koningszilver werd gevoegd.
Tekst: Wim Senden. Foto: Fons Bastings.

Huub Vandewall 40 jaar bieleman

Onze eerste luitenant Huub Vandewall vierde op dinsdag 9 juni zijn 64e verjaardag. Een heuglijke dag, eens te meer omdat hij precies op die dag voor de 40e keer als bieleman mee zou gaan tijdens het traditionele Päölke Howwe. Maar dit jaar liep alles anders. De hele Broonk werd helaas afgelast. Dat weerhield de andere bielemannen niet om Huub in het zonnetje te zetten. Net als elk jaar kwamen zij bij Huub dineren en deze keer brachten ze een symbolisch "päölke" mee, uiteraard met bijbehorend flesje drank. Voor opvolging heeft Huub ook al gezorgd, want zijn zoon Luc is ook al sinds 2013 bieleman. Proficiat Huub en hopelijk mag je volgend jaar weer échte Päölkes Howwe!

Broonk 2020

Op Broonkmaandag 8 juni 2020 was er geen schuttersmis, geen aubade op het kasteel en geen ledengeld betalen “op den tromme”. Vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus waren alle activiteiten geschrapt: geen processie, geen reveille, geen dorpsfeest. Alleen een bloementapijt tegenover de kerk naast de Corona-den verraadde dat het eigenlijk Broonk zou zijn. Gelukkig waren inmiddels enkele maatregelen versoepeld en mochten religieuze bijeenkomsten weer worden gehouden met een maximum van 30 personen. In overleg met de gemeente hebben we de dodenherdenking wel door kunnen laten gaan. We hebben onze overleden leden herdacht op het kerkhof, in kleine kring met slechts 25 personen en vanzelfsprekend met de nodige afstand. Pastoor Zengers ging voor in het gebed en ons koningspaar Fons en Guillaumine legde een bloemstuk. Er werd een minuut stilte gehouden, de saluutschoten galmden als vanouds en het signaal taptoe werd geblazen voor onze ontvallen schuttersvrienden. Het was een korte en ingetogen ceremonie, maar het raakte ons zeer diep. Zoals de pastoor zei, denken we niet alleen aan de leden die ons voorgingen, maar ook aan de gezondheid van de huidige leden. Blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar!

Broonk 2020Broonk 2020

Broonk 2020Broonk 2020

Geen Broonk in 2020

Normaal gesproken hebben jonkheid, schutterij, harmonie en kerkbestuur ieder jaar een week voor de Broonk overleg over de gang van zaken tijdens de komende Broonk om een aantal zaken met elkaar af te stemmen voor een goed verloop van deze dagen te waarborgen. In deze tijd van corona is deze bijeenkomst naar voren gehaald om te overleggen wat we met de Broonk doen dit jaar. Ook om dit tijdig naar de mensen toe te kunnen communiceren.
Op een zonnige april-avond kwamen de afgevaardigden van de betrokken verenigingen op het dorpsplein bij elkaar om dit in een nu al historische bijeenkomst te bespreken. Zoals in vroeger eeuwen de belangrijke zaken van het dorp onder de lindeboom besproken werden stond ook dit illustere gezelschap op gepaste afstand van elkaar, geheel volgens de richtlijnen, onder de lindeboom te vergaderen.
Het moeilijke, maar volgens ons, wijze besluit is genomen dat de Broonk dit jaar geen doorgang zal kunnen vinden. We zijn ons er heel erg van bewust wat het betekent als je een Mheerdenaar de Broonk afneemt maar in deze tijd is dit ons inziens de enige juiste beslissing.
Er zijn wel een aantal alternatieven met name voor de processie ter sprake gekomen die binnen de richtlijnen van de regering vallen, maar het risico op groepsvorming met alle risico’s van dien is te groot om deze Hoogdagen in het Mheerder jaar door te kunnen laten gaan. De gezondheid van iedereen gaat nu eenmaal voor. We hopen dat dit op enig begrip kan rekenen.
Over uitstellen tot een ander tijdstip in het jaar is ook nagedacht. Daarbij is bijvoorbeeld de Lambertuskermis genoemd maar de verwachting is dat we in september nog steeds te maken hebben met een anderhalve meter richtlijn. Bovendien is de Broonk verbonden aan Sacrementsdag.
Daarom is er besloten dat de Broonk dit jaar geheel zal komen te vervallen en dat we volgend jaar weer Broonk vieren waarbij we dan de route van dit jaar zullen aanhouden.
Om de Broonkdagen niet helemaal onopgemerkt te laten voorbij gaan zal de jonkheid tijdens de dag of dagen van de Broonk wel kamers schieten. Zo kunnen we in huiselijke sfeer toch nog een klein beetje Broonkgevoel opwekken.

Blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groeten van onder de linde,
namens jonkheid, schutterij, harmonie en kerkbestuur,
Jos Senden

Geen Vogelschieten in 2020

Het leven staat volledig op zijn kop. Horeca en scholen zijn gesloten en bijeenkomsten zijn verboden. Dat geldt dus ook voor onze vereniging, omdat het fysiek "verenigen" niet mogelijk is. De komende maanden zijn al onze bijeenkomsten afgelast, uitgesteld of opgeschort. Zo zijn de wekelijkse repetities van het klaroenkorps en de schietoefeningen opgeschort. Het OLS in Meijel en het ZLF in Schimmert zijn met een jaar uitgesteld naar juli 2021 en ook alle bondsfeesten zijn inmiddels afgelast. Ook het Vogelschieten en de Broonk kunnen niet doorgaan. Omdat ook vergaderen fysiek niet mogelijk is, is er per e-mail een peiling gehouden onder de leden over het Vogelschieten. Zij hebben besloten dat het niet verplaatst wordt naar een latere datum, maar afgelast wordt dit jaar. Er zal dus geen koning van 2020 zijn en Fons Bastings blijft koning tot Hemelvaartsdag 13 mei 2021.

Overzicht gevolgen Coronavirus voor schutterij:
- Geen repetities klaroenkorps, schietoefeningen en exercities
- Quiz Night van 27 maart verplaatst naar 11 december
- Ostereierschießen van 4 april afgelast
- Ledenvergadering van 17 april uitgesteld
- Vogelschieten van 21 mei afgelast
- Broonk op 7-8-9 juni afgelast
- Bondsfeest Valkenburg van 14 juni afgelast
- Bondsfeest Voerendaal van 28 juni afgelast
- O.L.S. in Meijel van 5 juli verplaatst naar 4 juli 2021
- Z.L.F. in Schimmert op 19 juli verplaatst naar 18 juli 2021
- Bondsfeest Margraten van 6 september afgelast

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer