^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Kolonel Jack de Roo worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 8mm bij 8mm.
450!

We vierden in 2017 ons 450-jarig jubileum!


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Foto's

Op 28 maart hielden we onze jaarvergadering, met enkele vaste recepten, zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Ook een van de vaste items zijn de bestuursverkiezingen. Jos Senden en Hub Willems waren aftredend en beide ook herkiesbaar. Zonder tegenkandidaten werden beiden herkozen in het bestuur voor de komende drie jaar. Hub Willems zit al vanaf 1986 in het bestuur, op dit moment dus al 31 jaar! Verder werd er gesproken over de (wederom) aangescherpte wapenwetten, over het roulatieschema van de bondsfeesten, over de nieuwe plannen voor de Lambertuskermis en over de komende jubileumactiviteiten.
Bij deze de jubileumactiviteiten nog eens op een rij:
- Zondag 9 april - Culturele wandeling door Mheer - start 11 uur bij de Smidse
- Zondag 30 april - Middeleeuws feest op Kasteel Mheer, terug naar 1617
- Zaterdag 19 augustus - Taptoe op Kasteel Mheer
- Zondag 20 augustus - Verbroederings- en jubileumfeest op Dorpsplein Mheer

Gerrit van Buchem

Zeer bedroefd namen we op aswoensdag 1 maart kennis van het overlijden van ons erebestuurslid Gerrit van Buchem.
Gerrit was jarenlang huisarts in Mheer en stond daarom beter bekend als "dokter van Buchem" of sterker nog, gewoon "d'r dokter". Hij was een zeer gewaardeerd arts en hij was dan ook zeer vereerd toen hij gevraagd werd om bij de andere 'notabelen' in het erebestuur van onze schutterij plaats te nemen. Hij adopteerde de schutterij met veel liefde en stond ons altijd met veel raad en daad bij. Ook schoot hij graag mee: diverse jaren deed hij mee in de race om het koningsschap, hij schoot mee in zestallen en werd zelfs één keer Kampioen van Mheer!
Samen met Degenhard baron de Loë, Harry de Munck en Wiel Stevens volgde Gerrit de schutterij op de voet en in eigen dorp liepen zij altijd mee op hun vaste plek: tussen de officieren en de geweerdragers. Hun daden vinden altijd plaats buiten de spotlights, op één dag na: tijdens het Vogelschieten beëindigen en starten de leden van het erebestuur het koningsschap door het omhangen en afnemen van het koningszilver.
Gerrit was sinds 1971 lid en werd in 2011 dan ook onderscheiden met de gouden medaille. De laatste jaren liet zijn gezondheid Gerrit soms in de steek en moest hij steeds vaker verstek laten gaan. Toch stopten we steevast op Broonkdinsdag bij het "päölke bie d'r dokter", tussen kasteel en pastorie.
Gerrit werd 86 jaar oud. De uitvaart met schutterseer zal plaatsvinden op vrijdag 10 maart in de H. Lambertuskerk. We zullen zijn aanwezigheid, rust, verstand en vooral liefdevolle woorden missen.

Jeugdprins Mathijs II

Na 450 jaar is onze schutterij springlevend en staat nog steeds midden in het dorpsleven. Bewijs daarvan zijn de prinsen die dit jaar voorop gaan in de Mheerder Carnaval. Eén week voor de kermis werd onze tamboer al uitgeroepen tot Jeugdprins Mathijs d'r Twiede. Zowel het schutters- als het carnavalsvirus heeft hij geërfd van zijn ouders Ronny en Marleen; zij waren prinsenpaar in 2013. Mathijs' jongere broers Floris en Pieter zijn tevens lid van de Jeugdraad van Elf.

Prinsenpaar Luc I en Saskia I

Afgelopen zaterdag vond de Grote Zitting plaats, al voor de 32e keer met de Dorpskroniek. Tijdens deze perciflage op het afgelopen jaar, kwam ook onze schutterij meerdere keren voor: onze Koninklijke Erepenning, de kogelvanger en de koks van de soepen van alle 'maolen'. Hierna brachten de oud-prinsen een grote bankkluis het podium op, waaruit onze geweerdrager Luc met Saskia als prinsenpaar tevoorschijn kwamen. We zijn zeer trots dat zij samen met Jeugdprins Mathijs de carnavalstradities in ere houden en we wensen hen alledrie veel plezier tijdens de 'Drie Dolle Dagen'!

Orde van de Rode Leeuw

De edele eed-broederschap van de souvereine orde van de rode leeuw van Limburg en de heilige Sebastianus. Een hele mond vol. Dit is de ridderorde van de OLS-federatie en de OLS-president is dan ook tevens grootmeester van deze orde.
Na de officierseed, de uitreiking van de gerestaureerde koningsdegen en het ontvangen van de Koninklijke Erepenning, maakten we een feestelijke rondgang door Mheer. Het feest was nog niet afgelopen, want in de namiddag reisde een delegatie af naar Schimmert. Daar werd, wederom tijdens een plechtige mis, de investituur gehouden van de Rode Leeuw.
Onze Kolonel Jack de Roo werd opgenomen als schutbroeder in deze eed-broederschap en Generaal Jef Willems, die tien jaar geleden reeds schutbroeder was geworden, werd deze keer bevorderd tot officier. De viering werd opgeluisterd door het klaroenkorps van schutterij St. Sebastiaan uit Schimmert. Bij thuiskomst na de receptie, vormden onze schutters een erehaag voor het schutterslokaal, waar de feestdag in stijl werd afgesloten.
Hieronder een fotoreportage van de investituur in Schimmert door Fred Vliegen:

St.Remigiuskerk te SchimmertOrde van de Rode Leeuw

De investituur vond dit jaar plaats in de St.Remigiuskerk in Schimmert.

Jack wordt tot ridder geslagen

Onze Kolonel Jack wordt tot ridder, euh schutbroeder geslagen.

Onze afvaardiging in een afgeladen kerkDrie schutbroeders worden bevorderd tot officier

Onze afvaardiging in een afgeladen kerk. Ook Jean Claessens werd bevorderd.

Jef werd schutbroeder in 2007 en nu officier

Generaal Jef Willems werd in 2007 schutbroeder en werd nu bevorderd tot officier.

Oorkonde van officier Jef WillemsGrootmeester (OLS-president) Ger Koopmans

Oorkonde van officier Jef Willems. Grootmeester (OLS-president) Ger Koopmans.

Trotse opa Jack

Kersverse schutbroeder en trotse opa Jack.

Klaroenkorps van St. Sebastianus luistert de eucharistieviering op.

Eerste Luitenant Huub Vandewall legt de officierseed af.

Tweede Luitenant Eduard Rouwet legt de officierseed af.

Koning René Senden ontving de gerestaureerde koningsdegen.

Voorzitter Fons Bastings mocht de Koninklijke Erepenning in ontvangst nemen en tekende de officiële papieren met burgemeester Akkermans.

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Actueel

Komende activiteiten:

5 jan Winterkoningschieten
18 jan Maol
20 jan Sebastianuskermis

 

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer