^Naar boven

 • 1 Koningsvogel
  De zilveren Koningsvogel uit 1617 is de trots van Schutterij St. Sebastianus. Hij werd waarschijnlijk in 1617 geschonken aan de schutterij door de toenmalige kasteelbewoners. Uit oude inventarislijsten is opgemaakt dat de vogel geschonken is bij het 50-jarig bestaan van de schutterij
 • 2 Al sinds 1567 paraat voor de gemeenschap
  Schutterij St. Sebastianus werd in 1567 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Mheerder gemeenschap. Hoogtepunt van het jaar is voor de schutterij de driedaagse Broonk. waar de processie begeleid wordt en de tradities behorende bij de Broondagen in ere worden gehouden
 • 3 Schutterij van Mheer en de exercitie
  De Sebastianen van Mheer exerceren volgens de zgn. Oude Exercitie die door het Nederlands leger aan het begin van de twintigste eeuw werd beoefend. Een en ander gaat volgens het Reglement op de Exercitiën uit 1914
 • 4 Klaroenkorps van de schutterij
  De schutterij marcheert op de klanken van het eigen klaroenkorps. Onder leiding van Ad Knops worden niet alleen loopmarsen maar ook prachtige concertwerken ten gehore gebracht
 • 5 Schutterij en schieten
  Tijdens het vogelschieten, waarvan de winnaar voor één jaar Koning van de schutterij wordt, wordt geschoten op een houten vogel met de grote buks. Ook tijdens wedstrijden wordt met deze buks geschoten, maar dan op bölkes van 1cm bij 1cm.
Yes!

Hulde aan koningspaar Mikel & Celina


Schutterij St. Sebastianus Mheer

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Actueel

Komende activiteiten:

3 sept Bondsfeest Voerendaal
16 sept Jubileum RKZLSB
in Vaals
17 sept Lambertuskermis
15 okt Oktoberfest Sittard
4 nov Slipjacht

 

Schuttersweekend MHEER

Schuttersweekend 18, 20 en 21 mei

 

 

Promovideo Schuttersweekend:

Promo Schuttersweekend 18,20 en21 mei

 

 

Promovideo Schuttersfeest 21 mei:

Promo Schuttersfeest 21 mei

 

 

Promovideo Cramignon 20 mei:

Dag van de Cramignon 20 mei

Geen Vogelschieten in 2020

Het leven staat volledig op zijn kop. Horeca en scholen zijn gesloten en bijeenkomsten zijn verboden. Dat geldt dus ook voor onze vereniging, omdat het fysiek "verenigen" niet mogelijk is. De komende maanden zijn al onze bijeenkomsten afgelast, uitgesteld of opgeschort. Zo zijn de wekelijkse repetities van het klaroenkorps en de schietoefeningen opgeschort. Het OLS in Meijel en het ZLF in Schimmert zijn met een jaar uitgesteld naar juli 2021 en ook alle bondsfeesten zijn inmiddels afgelast. Ook het Vogelschieten en de Broonk kunnen niet doorgaan. Omdat ook vergaderen fysiek niet mogelijk is, is er per e-mail een peiling gehouden onder de leden over het Vogelschieten. Zij hebben besloten dat het niet verplaatst wordt naar een latere datum, maar afgelast wordt dit jaar. Er zal dus geen koning van 2020 zijn en Fons Bastings blijft koning tot Hemelvaartsdag 13 mei 2021.

Overzicht gevolgen Coronavirus voor schutterij:
- Geen repetities klaroenkorps, schietoefeningen en exercities
- Quiz Night van 27 maart verplaatst naar 11 december
- Ostereierschießen van 4 april afgelast
- Ledenvergadering van 17 april uitgesteld
- Vogelschieten van 21 mei afgelast
- Broonk op 7-8-9 juni afgelast
- Bondsfeest Valkenburg van 14 juni afgelast
- Bondsfeest Voerendaal van 28 juni afgelast
- O.L.S. in Meijel van 5 juli verplaatst naar 4 juli 2021
- Z.L.F. in Schimmert op 19 juli verplaatst naar 18 juli 2021
- Bondsfeest Margraten van 6 september afgelast

Coronavirus

Het sociaal leven is voor een groot deel stilgevallen door het Coronavirus. Scholen zijn gesloten, mensen werken massaal thuis, evenementen worden afgelast en sociale bijeenkomsten worden afgeraden. Dit heeft ook consequenties voor onze schutterij en het hele schutterswezen. Zo zijn de repetities van het klaroenkorps vanaf 16 maart opgeschort. De Quiz Night van 27 maart is uitgesteld tot vrijdag 11 december. Het Ostereierschießen in Süggerath van 4 april is geannuleerd. De maatregelen werden onlangs verlengd tot 1 juni, dus ook de ledenvergadering van vrijdag 17 april en zelfs het Vogelschieten van 21 mei kunnen niet doorgaan op de geplande data.
De maatregelen hebben ook gevolgen voor de rest van het schuttersseizoen. Het O.L.S. in Meijel en het Z.L.F. in Schimmert zijn onlangs verplaatst naar volgend jaar. Onze schuttersvrienden uit Valkenburg en Voerendaal hebben hun bondsfeesten van 14 en 28 juni afgelast. De schutterij van Gronsveld heeft zelfs laten weten dat zij dit jaar helemaal niet zullen uittrekken en er dus geen 'Groete Broonk' zal zijn dit jaar, omdat al hun voorbereidingen - ledenvergadering, repetities, exercities en het oefenen met de paarden - in het gedring kwamen. Of de Broonk in Mheer en overige evenementen zullen doorgaan, is nog onzeker.
Laten we hopen dat we het virus snel onder controle krijgen en dat we allemaal gezond blijven. Laten we ook nu bidden tot onze beschermheilige Sebastianus, net zoals onze voorouders deden in tijden dat de pest heerste. We wensen al onze leden, sympathisanten en dorpsbewoners, van werkzaam in de zorg tot in de horeca, veel sterkte toe! Houd afstand en blijf veilig!

St.Sebastianuskermis 2020

Het is vandaag 21 januari, een bijzondere dag in onze historie. Elk jaar vieren we de Sint Sebastianuskermis op de zondag het dichtst bij zijn feestdag, 20 januari. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er ook kerkelijke vieringen plaats, maar de schutterij kon natuurlijk niet door de straten marcheren in militaire uniformen met geweren. Alle vuurwapens moesten in augustus 1939 al ingeleverd worden tijdens de mobilisatie. In september 1944 werd deze streek bevrijd en hoewel tijdens de hierop volgende hongerwinter ook het Ardennenoffensief heftig woedde, kon de schutterij voor het eerst weer uittrekken in januari 1945. Ook geweren had men geregeld: men kon ze lenen van soldaten in Maastricht. Op zondagmorgen wilde men naar de kerk marcheren, maar de geweren waren er nog niet. Om niet te laat in de kerk te komen, marcheerde men "ohne gewehr" de berg op. Vlak voor het binnenmarcheren kwam een legerjeep in volle vaart aangereden en zo kon men alsnog vol trots met geweren de Sint Sebastianuskermis vieren.
75 jaar later marcheerden we weer met dezelfde trots de kerk in, waar de mis opgeluisterd werd door ons klaroenkorps. Met koning Fons in hun midden, speelden zij de werken Beauty Mars, Rumba Marianne en Mars Bagatel. Tijdens de preek besprak Majoor Wim Senden het Sebastianusbeeld van Ossip Zadkine (bekend van 'De verwoeste stad' in Rotterdam) dat voor deze gelegenheid in de kerk te zien was. We sloten de mis af door het relikwie van Sebastianus te vereren, onder de muzikale klanken van de harmonie. Samen met hen maakten we een rondgang door het dorp en speelden we samen in de café's de marsen Esprit en Van Heutzmars die we ook tijdens het nieuwjaarsconcert samen ten gehore brachten.

Jubilarissen Jos Beckers en Jeroen Retrae

Op vrijdag 17 januari hielden we het traditionele "Maol mit kniën, sjproëte en erpele" dat ook deze keer weer verzorgd werd door Pascal en Willeke van ons schutterslokaal de Smidse. Twee jubilarissen die beide 12,5 jaar lid zijn, Jeroen Retrae en Jos Beckers, werden in het zonnetje gezet en kregen de bronzen verenigingsmedaille. Jeroen (rechts op de foto) was lang lid van de harmonie en hij zat in het jonkheidsbestuur toen hij in 2007 ook lid werd van onze schutterij. Zijn interesse in (militaire) historie zal hier zeker aan bijgedragen hebben. Op hemelvaartsdag 2008 werd hij herkozen in het jonkheidsbestuur, maar hij werd niet de nieuwe kapitein. Dat maakte hij later die dag goed door de vogel af te schieten: samen met zijn vriendin Kirsten waren zij ons koningspaar van 2008. Net als Jeroen is ook Jos diep geworteld in Mheer, ook al woont hij er nu niet meer. Hij stamt uit een echte schuttersfamilie: zijn ouders waren het koningspaar in 1998 en zijn oudere broers waren op dat moment al een tijdje lid. Jos ging in dat jaar mee naar het Europese Schuttersfeest in Krakau, maar het zou nog bijna tien jaar duren voordat hij definitief lid werd. Dat is nu 12,5 jaar geleden en onlangs wist hij ook zijn vriendin Anouk over te halen om mee te lopen als marketentster. In het beruchte ZLF-jaar 2007 werd ook Roy van Gerven lid. Hij was net als Jeroen aanvankelijk lid van de harmonie. Hij was echter verhinderd tijdens het Maol en zal zijn onderscheiding op een later moment ontvangen. Ook ons oudste lid, Degenhard baron de Loë was een van de jubilarissen; hij is maarliefst 60 jaar lid, maar kon vanwege zijn gezondheid niet aanwezig zijn. Zijn zoon en onze beschermheer Diederik was wel aanwezig en hij nam het applaus namens zijn vader in ontvangst.
Daarnaast werd kersvers 'winterkeizer' Edward Stam gehuldigd met een wisselbeker en waren onze vrienden van St. Sebastianus uit Gronsveld te gast, die een speciale verrassing hadden voor onze generaal Jean Maussen.

Winterkeizer

Al voor de twaalfde keer op rij begonnen we het jaar met het Winterkoningschieten. En al voor de derde keer konden we een Winterkeizer krijgen. Na Hannes Senden (2011 & 2012) en zijn oom Pjer Senden (2016 & 2017), die het beide niet lukte om keizer te worden, was Edward Stam de Winterkoning van de afgelopen twee jaren.
Net als vorig jaar werd de scheidend koning aan zijn residentie opgehaald en voor deze speciale gelegenheid werd de schietwedstrijd gehouden op een nieuwe locatie, in café Quanten. Vanzelfsprekend werden ook de gebruikelijke nieuwjaarswensen uitgesproken en na een kort welkomswoord door de voorzitter (en échte keizer) Pieter Scholtes, kon de strijd beginnen. Het openingsschot werd natuurlijk gedaan door Edward, gehuld in de koningsplaten van echt zilver(folie). Ruim tien kandidaten schoten er lustig op los en rond 23:00 uur begon het Winterkoninkje te wankelen. Joyce Hansen deed een gooi naar de titel als eerste vrouwelijke winterkoning door de plaat helemaal los te schieten. Ware het niet dat deze bleef steken op de kapotgeschoten splinters. Elke ronde werd opnieuw geloot en de volgende beurt was voor - toeval bestaat niet - Edward Stam. Met een welgemikt schot raakte hij de vogel en schoot deze definitief los uit zijn voegen. Hiermee kroonde hij zich voor de derde maal op rij tot Winterkoning en dus tot onze eerste Winterkeizer! Na de huldiging en het rondje van de nieuwe keizer, zou het nog lang gezellig blijven. Proficiat Edward! Hulde aan de keizer!

Koninklijke Erepenning

Schutterij St. Sebastianus Mheer
werd onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
b.g.v. het 450-jarig bestaan.

1567 - 2017

Copyrigcht © 2014 Schutterij St. Sebastianus Mheer